El comitè de vaga d’Iberia Barcelona dona un marge d’una setmana a la direcció de l’empresa per negociar una sortida a les problemàtiques de la plantilla

Font: Wikipedia, autor Adrian Pingstone

Ahir, el comitè de centre d’Iberia Barcelona es va reunir per analitzar els dos dies de vaga d’aquest cap de setmana, 27 i 28 de juliol. La pràctica totalitat de les forces sindicals que van assistir-hi van valorar les jornades com a positives, i van coincidir en mostrar l’agraïment tant als treballadors i treballadores que van secundar les aturades com als que van treballar en els serveis mínims, per la seva responsabilitat i esforç.

Alhora, les representacions sindicals al comitè de centre van demanar comprensió als passatgers que hagin pogut veure’s afectats per aquestes accions reivindicatives, valoren que tant l’administració com l’opinió pública hagin entès els problemes que pateixen els treballadors i treballadores d’Iberia Barcelona i que la direcció de l’empresa no hagi estat a l’alçada durant les negociacions per evitar el conflicte.

El comitè de centre d’Iberia Barcelona va votar i aprovar per majoria, amb 14 vots a favor i 2 abstencions, la continuïtat de les mobilitzacions durant el mes d’agost, i va fer el mandat al comitè de vaga a forçar la direcció de l’empresa a seure a negociar durant aquest setmana, donant com a últim dia per registrar les convocatòries de vagues el divendres 2 d’agost.

En el cas que no hi hagi intenció per part de l’empresa de negociar, el comitè de centre d’Iberia Barcelona es veurà obligat a tornar a convocar aturades durant el mes d’agost.

La secció sindical de la UGT a Iberia Barcelona mostra el seu agraïment a les administracions que han mediat en aquest conflicte, i insisteix que la solució al conflicte només es pot negociar aquí a Catalunya, encara que la signatura final sigui en l’àmbit estatal.

Comments are closed.