El Comitè del Parc Salut Mar denuncia nous acomiadaments i retallades salarials, així com la degradació del servei assistencial

Hospital-Mar-BarcelonaEl comitè d’empresa del Parc Salut Mar de Barcelona, format per les organitzacions sindicals Metges de Catalunya, UGT de Catalunya, CCOO, SATSE, Associació Professional d’Infermeria (API) i Unió Sindical d’Auxiliars d’Infermeria (USAE), davant l’incompliment per part de l’empresa del conveni laboral vigent i l’amenaça d’acomiadaments i noves retallades, manifesta el següent:

1. Per front a la crisi, la gerència va decidir presentar un ERO l’any 2011 amb acomiadament previst de 194 treballadors. El comitè d’empresa va aconseguir que l’ERO fos suspensiu (temporal) i no extintiu, i que afectés només 78 treballadors, alguns dels quals van retornar al seu lloc de treball quan va finalitzar la suspensió. No obstant això, la plantilla va haver d’acceptar com a contrapartida les retallades següents:

· Renunciar a dies de vacances i de lliure disposició i al premi d’antiguitat.
· Perdre part del sou per baixa laboral.
· Augmentar la jornada laboral anual.
· Perdre el 25% d’una paga per objectius.

2. Es va signar un nou conveni a la baixa, vigent fins desembre de 2014, signat per totes les seccions sindicals i ratificat pel Departament d’Economia de la Generalitat. Malgrat tot, les pèrdues de guanys socials com les ajudes al menjador, a la guarderia i als fills discapacitats s’han continuat produint, així com el degoteig d’acomiadaments (ERO encobert). De 3.100 hem passat a 2.700 treballadors en quatre anys –sense comptabilitzar els que feien substitucions i que s’han quedat sense res–, mentre que l’activitat assistencial ordinària ha augmentat. En aquest moment, la direcció ha anunciat que vol mantenir una política d’acomiadaments –no motivats, és a dir, “subjectius”– que afectaran un total de 50 professionals més amb contracte fix.

Tot plegat ha representat una disminució de la massa salarial de l’empresa al voltant dels 20 milions d’euros –un 12% del pressupost total–, mentre que el pressupost global ha disminuït en un 7%. Així doncs, l’esforç de la part social ha ultrapassat en 5 punts la reducció pressupostària.

3. L’Hospital de l’Esperança fa temps ha reduït l’horari d’atenció a les urgències a la meitat del que oferia abans de la crisi, mentre que l’Hospital del Mar té unes urgències indignes tant per als usuaris com per als professionals que hi treballem. Mentrestant les obres de l’edifici que ha d’acollir les noves urgències estan a mitges, degradant-se per l’acció del mar, mentre l’Ajuntament de Barcelona –amb un superàvit de més de 135 milions d’euros– se’n renta les mans i permet que es perdin els 27 milions d’euros ja gastats i que la gent del barri segueixi patint en el forat que anomenem Servei d’Urgències.

4. Qui també està contribuint a la degradació dels nostres centres és el Servei Català de la Salut (CatSalut), que deu més de 42 milions al Parc Salut Mar i ens obliga a endeutar-nos amb els bancs. Fruit d’aquest deute aliè estem pagant prop de 7 milions d’interessos a l’any. Per fer front a aquest problema històric, l’empresa ja ens ha retallat part d’una paga, però ara ens anuncia que la resta del deute el podríem pagar també nosaltres amb una nova reducció del sou probablement fins a eixugar-lo.

El Parc Salut Mar està integrat pels centres següents: Hospital del Mar, Hospital de l’Esperança, Centre Fòrum, Centre Dr. Emili Mira, Centre Peracamps, Centres d’Atenció Primària (PASSIR), Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM), Institut Bonanova de Formació Professional Sanitària i Escola Superior d’Infermeria del Mar.

 

Comments are closed.