El comitè d’empresa de personal laboral del Departament d’Ensenyament exigeix que no es tanqui la llar d’infants El Vuit

Fa uns mesos s’ha sabut que el Departament vol tancar la llar d’infants El Vuit (Barcelona) i que el Consorci d’Educació de Barcelona assumirà la seva gestió al curs 2019-20. La primera mesura que s’ha pres per aconseguir aquest objectiu és restringir la matrícula als infants nascuts a l’any 2016.

El Comitè Intercentres, en representació del personal de la llar d’infants, denuncia que aquesta operació s’està duent a terme amb poca transparència, ja que a dia d’avui, el Departament manifesta el seu desconeixement, mentre que el Consorci d’Educació ha reunit als treballadores per informar-los d’aquesta mesura com un fet consumat.

La llar d’infants El Vuit, de titularitat del Departament d’Ensenyament, es troba ubicada al barri de La Pau des de fa més de quaranta anys . Durant tot aquest temps ha estat un referent pel barri donant suport educatiu a les famílies i als seus infants .

En converses informals amb el Consorci, el Comitè ha demanat que es prenguin mesures que possibiliten mantenir les quatre aules obertes i així assegurar la continuïtat del centre i del personal que hi treballa. Mesures com obrir la matricula de tots els grups d’edat (infants nascuts els anys 2017, 2018). Una altra possibilitat plantejada seria acollir la matrícula sobrera d’altres escoles properes. En qualsevol cas, no pot haver-hi cap infant sense plaça al 0-3.

Actualment es té coneixement de que hi ha més de 20 famílies interessades en aquest centre i que per motius que resulten incomprensibles no se’ls permet matricular als seus fills i filles.

Aquesta situació és molt greu, primer pel que suposa pel barri el tancament d’un centre educatiu que ha vist créixer tants i tants infants. En segon lloc la situació del personal del centre, situació molt greu ja que poden desaparèixer nou llocs de treball.

Si l’objectiu de les administracions és atendre les necessitats les famílies i els infants  d’aquestes edats amb una educació i uns serveis  qualitat no s’entén que s’hagin plantejat el tancament d’aquest centre.

El  Comitè Intercentres no hi està d’acord i exigeix una reunió immediata amb el Departament.

Comments are closed.