El comitè d’empresa del Liceu nega que la dirección els hagi comunicat la presentación d’un ERO


Reunit el comitè d’empresa del Gran Teatre del Liceu, en data del 14 de gener de 2012, volem manifestar la nostra sorpresa i indignació davant les notícies aparegudes als mitjans de comunicació:

  1. 1)En cap cas la direcció del teatre ha convocat ni al Comitè d’empresa ni als treballadors per comunicar la presentació d’un ERO, tot i les reiterades peticions del Comitè d’empresa per a reunir-se amb la Direcció General.
  2. 2)Les notícies aparegudes alteren una pau social aconseguida amb l’esforç dels treballadors després de la signatura d’un pacte que suposava flexibilitat i estabilitat per la present temporada.
  3. 3)Per les notícies aparegudes els treballadors ens assabentem que per preservar els llocs de treball haurem de cedir drets laborals (una vegada més), i en cap cas es parla de la mala gestió econòmica i artística dels directius del teatre. Aquests han estat incapaços de preveure una davallada anunciada d’ingressos públics, potenciar la captació de recursos privats i coordinar un pla de viabilitat. D’altra banda, les divergències existents en la direcció general del teatre per arribar a una solució als possibles problemes econòmics no s’han de veure reflectides en la producció operística del teatre.
  4. 4)El possible ERO, amb la corresponent cancel•lació de l’activitat artística i la manca d’estabilitat pel teatre que això suposa, és un exemple més de la poca fiabilitat de la direcció que incompleix constantment els seus pactes amb treballadors i

    A més, la cancel•lació de títols no és tan sols un desprestigi pel Gran Teatre del Liceu sinó que, el que és un estalvi d’entrada, és un perjudici a la llarga (abonats que es queden sense funcions, cancel•lació de contractes de cantants solistes, inactivitat dels cossos estables del teatre, …).

    Creiem també que la cancel•lació de produccions en la present temporada per motius econòmics no ha de suposar una aturada en la tasca diària dels cossos estables, que poden oferir alternatives artístiques com concerts o produccions més econòmiques.

  5. 5)Per acabar volem remarcar que, fins i tot en el panorama econòmic actual, un teatre d’òpera és totalment viable amb 46 milions d’euros de pressupost, sempre i quan l’ús sigui el correcte i no depengui de decisions conjunturals. En aquest sentit, els treballadors del GTL estem disposats, com sempre hem estat, a implicar-nos en l’activitat del teatre i especialment en aquests temps de crisi, contribuint a les noves necessitats i compromisos.

En conseqüència, exigim a la direcció del teatre que plantegi una alternativa al possible ERO i proposi una nova programació més econòmica i optimitzant els cossos estables del Gran Teatre del Liceu. Volem posar-nos de part de l’espectacle perquè això és precisament el que és l’òpera: espectacle. 

Qualsevol de les mesures que actualment la direcció general contempla atempten contra la cultura i faciliten la destrucció  progressiva d’una institució tan important, emblemàtica i arrelada al nostre país com és el Gran Teatre del Liceu.

Comments are closed.