El comitè d’empresa del Parc Salut Mar denuncia la manca de personal en urgències i obstetrícia, situació que s’agreujarà amb l’ampliació d’espai d’aquests serveis

Hospital del Mar , font: Wikimedia

Hospital del Mar , font: Wikimedia

Calculen, a la baixa, un dèficit que oscil·la entre un 25% en el personal mèdic i d’infermeria i gairebé un 50% en tècnics auxiliars d’infermeria, portalliteres, administratius, etc.

A continuació teniu la carta que el Comitè d’Empresa del Parc de Salut Mar ha fet arribar al Consell Rector i a la Direcció del hospital per denunciar la manca estructural de personal al Servei d’Urgències i Obstetrícia, situació que empitjorarà amb l’obertura dels nous serveis.

Benvolguts senyors/es:

Fa anys que el  Servei d’Urgències i el Servei d’Obstetrícia s’han quedat petits i obsolets, i no solament durant els episodis cíclics d’epidèmies està col·lapsat. És una realitat que dia rere dia, a la manca estructural d’espais s’uneix la manca de recursos materials i de recursos humans, arribant a extrems tan esperpèntics de no disposar de lliteres per a tots els malalts, de manera que molts d’ells són atesos en cadires que en algunes ocasions també s’acaben. A l’anteriorment exposat, se li afegeix la mancança crònica i estructural de recursos humans per a poder atendre adequadament a tots els pacients que ingressen al nostre Servei d’Urgències.

Aquestes reivindicacions per a solucionar els tres punts deficitaris del Servei d’Urgències s’han realitzat en diverses ocasions a la Gerència del Parc de Salut Mar (PSMAR) i, fins i tot, s’han fet denúncies a la Inspecció de Treball, l’última d’elles el 22 de gener de l’any 2014. Diuen que a la problemàtica crònica de falta d’espais físics i material inventariable se li posarà solució amb l’obertura del nou Servei d’Urgències, però tenim el nostre dubte que a la tercera columna de sustentació -i segurament la més important, els recursos humans- estigui contemplada pressupostàriament i segurament ni tan sols parlada.

Fa dos anys i basant-nos en el document consensuat per totes les Comunitats Autònomes (“Estàndards i recomanacions per als Serveis d’Urgències Hospitalaris”, editat pel Ministeri de Sanitat i Consum l’any 2005) sobre les necessitats mínimes de professionals als Serveis d’Urgències, vàrem fer un estudi de les necessitats reals de professionals al Servei d’Urgències del PSMAR i col·locant-nos a la part baixa, observàvem un dèficit que oscil•la entre un 25% en el personal mèdic i d’infermeria i gairebé un 50% en tècnics auxiliars d’infermeria, portalliteres, administratius, etc.

Les notícies que ens estan arribant per part de la Direcció són negatives, diuen que no tenen pressupost i que el Departament de Salut no donarà a priori més pressupost per a contractacions. No podem continuar mantenint aquestes càrregues de treball sobre els actuals professionals del Servei d’Urgències i el Servei d’Obstetrícia, molt menys acceptar que continuïn en les mateixes condicions en els nous serveis que duplicarà espais. Ni ho volem com a companys i companyes, ni acceptem aquest xantatge que continua carregant el pes de la crisi sobre el professional de la salut.

No poden mirar cap a una altra banda, no poden amagar el cap sota l’ala ni continuar llençant pilotes fora, ja n’hi ha prou de bones paraules i passin als fets. Les condicions dels seus professionals les han de millorar vostès, i per tant, són els responsables d’assumir el repte de tenir una plantilla adequada i suficient: sol•licitin el pressupost necessari per poder contractar el professionals necessaris per al nous Serveis d’Urgències i d’Obstetrícia.

Denunciem el tancament de  llits  que ajudarien a facilitar el drenatge  de malalts, la manca de personal,  les càrregues de treball i  la pressió assistencial   que estan suportant i, per descomptat, no estem d’acord de cap de les maneres en obrir els nous Serveis d’Urgències i Obstetrícia si aquest punt bàsic no se soluciona.

Així mateix, volem deixar meridianament clar, que no ens responsabilitzem de les conseqüències ètiques i legals que en un futur puguin succeir i que, per tant, com a Comitè d’Empresa del PSMAR instarem totes les accions que la normativa legal actual ens permeti per a solucionar aquesta injustícia.

Esperem i desitgem que amb la col·laboració de totes les parts implicades en el tema es pugui arribar a donar una resposta positiva i solucionar aquests greu problema que ens  afecta als treballadors i les treballadores del PSMAR.

S’envia còpia al president i als consellers/es del Consell Rector, a la Gerència Direcció de Recursos Humans, a la Direcció Assistencial i a la Direcció d’Infermeria.

Barcelona, 20 d’abril de 2017

Comitè d’Empresa del PSMAR

Comments are closed.