El comitè d’empresa d’Iberia Barcelona convoca vaga per als propers 27 i 28 de juliol

Font: Wikipedia, autor Adrian Pingstone

El comitè d’empresa d’Iberia Barcelona, on el sindicat majoritari és la UGT, ha registrat una convocatòria de vaga per als dies 27 i 28 de juliol, davant la manca de diàleg amb la direcció de l’empresa pel que fa a la situació de sobrecàrrega de treball de la plantilla, formada per unes 2.000 persones, la manca de personal suficient per cobrir les necessitats reals i els incompliments sistemàtics amb els acords assolits amb la part social.

Els treballadors i les treballadores del hub de Barcelona, un dels més importants de l’IAG – hòlding de la fusió de les companyies Iberia i British Airways- a l’Estat, segueixen esperant un pla industrial per al seu aeroport on es contempli la contractació necessària que solucioni la sobrecàrrega de treball a què està sotmesa la plantilla de Barcelona i els diferents problemes d’aquesta escala.

L’any passat l’empresa es va comprometre a solucionar la problemàtica en el context d’una desconvocatòria de vaga, però un any més tard els problemes continuen sent els mateixos, amb l’agreujament de l’increment de la càrrega de treball respecte a aquell moment i la manca de solucions quant al dimensionament de la plantilla.

Com ja s’ha traslladat a la direcció de l’empresa, els principals problemes són la manca de contractació estable, la necessitat d’incrementar la plantilla eventual (que ja és superior al 50%), l’ús indiscriminat de la figura de les hores perentòries -hores extra d’obligat compliment, no s’han cobert el total de baixes mèdiques de treballadors en situació d’incapacitat temporal, hi ha un increment de sinistralitat i estrès laboral perquè no es forma adequadament el personal de nou ingrés que s’ha traslladat en un abús del règim disciplinari per part de la direcció en lloc d’estudiar mesures preventives.

Malauradament, fins al dia d’avui, els treballadors només han rebut negatives sistemàticament per part de la direcció a l’hora d’abordar aquests problemes que repercuteixen en el bon funcionament de l’operativa i en les relacions laborals en aquest aeroport, així com en el tracte que reben els clients i els passatgers.

Aquesta situació s’agreuja durant l’època d’estiu a Barcelona, quan hi ha ple creixement de les operacions de Vueling -companyia del grup IAG- on la plantilla està saturada per poder oferir el servei.

Comments are closed.