El Consell Comarcal del Baix Llobregat aprova una moció presentada per la UGT contra la contractació d’empreses multiserveis

consell-comarcal-baixAquesta acció s’emmarca dins de la campanya “A igual treball, igual sou” del nostre sindicat per denunciar i posar fi al frau i l’explotació laboral que representen aquest tipus d’empreses

Ahir a la tarda el Consell Comarcal del Baix Llobregat va aprovar, amb el vot en contra de Ciudatans, la moció presentada per la UGT en contra de la contractació d’empreses multiserveis o de serveis integrals. La presentació d’aquesta moció s’emmarca dins de la campanya de la UGT de Catalunya “A igual treball, igual sou” per denunciar i posar fi al frau i l’explotació laboral que representen aquest tipus d’empreses.

En aquesta moció, el Consell Comarcal del Baix Llobregat es compromet a:

  1. Fer els passos necessaris per assegurar que els concursos públics no afavoreixen a les empreses multiserveis o a les ETT propietat d’alguna empresa multiservei.
  1. Estudiar, detectar i activar els mecanismes necessaris per a evitar la contractació d’empreses multiserveis amb conveni propi per a prestar serveis públics, i obligar a què aquest tipus d’empreses apliquin les condicions laborals pactades al conveni col·lectiu sectorial que sigui d’aplicació.
  1. Comprometre’s a prendre les mesures de transparència següents:
  • Fer públic el compromís d’aquesta moció a la ciutadania dels municipis de la comarca.
  • Fer pública la documentació presentada per les empreses que optin a concursos del Consell Comarcal per a la prestació de serveis i instar a que ho facin els Ajuntaments de la comarca, on es detalli la seva raó social, sempre tenint en compte i d’acord amb les lleis de transparència i protecció de dades.
  • Demanar que els municipis comparteixin amb la ciutadania la informació relativa a les decisions sobre les empreses que han participat en concursos públics, en funció de la seva raó social.
  1. Instar els diferents plens municipals a adaptar les disposicions legals necessàries per a iniciar la seva articulació en el termini màxim d’un any des de l’aprovació de la present moció.

Les empreses multiserveis o de serveis integrals són aquelles que no tenen una activitat principal com a tal i que presten un ampli ventall de serveis auxiliars (neteja, seguretat, manteniment, hostaleria, transport…) a terceres empreses.

Aquest tipus d’empreses regulen les condicions laborals mitjançant convenis propis amb condicions laborals i sous mínims, evitant l’aplicació dels convenis col·lectius sectorials. La contractació d’empreses multiserveis suposa per a l’empresa usuària una reducció de costos, però a costa d’una major desregulació de les relacions laborals, empitjorant i precaritzant les condicions laborals i salarials de les persones treballadores que presten serveis a través d’aquestes empreses. Els treballadors contractats a través de multiserveis poden arribar a cobrar la meitat que un treballador a qui se li aplica el conveni sectorial corresponent, i moltes vegades fins i tot treballant més hores.

Comments are closed.