El Consell d’Estat reconeix la necessitat de canvis en el projecte de LOMCE

lleureAvui tancades als centres educatius en contra la LOMCE i les retallades

Ahir el Consell d’Estat va emetre un dictamen sobre el projecte de LOMCE. Es va reconèixer la necessitat d’introduir canvis en el sistema educatiu però no fa falta fer-ho a través d’una nova llei.

FETE-UGT sempre ha mantingut que aquesta era una llei innecessària, inoportuna i oportunista amb una intenció clara d’imposició ideològica de canvi de model educatiu que no compta amb el suport de cap més força política, ni sindical.

Les consideracions del Consell d’Estat es valora positivament quan insta a la no supressió de la matèria que educa en els valors democràtics de ciutadania, igualtat i drets civils, d,acord amb les directives europees.

La FETE-UGT aposta per una escola coeducativa i creu que el Consell de l’Estat es queda curt quan defensa una escola mixta en lloc del model de centres que segreguen per sexes. És positiu que les universitats no haurien d’introduir variables d’admissió ja que és una mesura en contra de la igualtat d’oportunitats en  l’accés a estudis superiors.

Finalment, valoren positivament la defensa del model actual de competències per determinar a Catalunya el model lingüístic vigent en el que s’assegura el coneixement de les dues llengües sent el català la llengua vehicular d’aprenentatge.

La FETE-UGT vol recordar què avui és un dia de tancades als centres educatius contra la LOMCE i les retallades. El Marc Unitari de la Comunitat Educativa ha demanat als grups parlamentaris que es posicionin demanat la retirada del projecte de LOMCE igual que s’ha fet des d’instàncies socials,educatives i sindicals.

Comments are closed.