El Consell d’Europa critica el salari mínim espanyol per “injust” i “molt baix”.

Consell_Europa_4

 

El Comitè Europeu de Drets Socials del Consell d’Europa, assenyala que el salari mínim a Espanya, establert en 629 euros el 2009, no s’ajusta a la Carta Social Europea, per ser “manifestament injust” i “molt baix”.

El Consell d’Europa, organisme internacional creat al 1949 i que obliga a tots els seus estats membres a respectar els principis i les lleis que garanteixin els drets humans fonamentals i les llibertats dels ciutadans, recorda que en el seu passat informe ja va advertir que el salari mínim a Espanya era “manifestament insuficient”, tenint en compte que havia caigut per sota del llindar del 60% respecte al salari mitjà

A més, considera que, tot i l’increment del salari mínim, la situació no ha variat i el nivell del mateix segueix sent “molt baix i injust”.

Segons el comitè, l’estat espanyol incompleix set punts de la Carta Social Europea:

 • L’article 4.1 de la Carta que reconeix “el dret dels treballadors a una remuneració suficient que els proporcioni a ells i a les seves famílies un nivell de vida decorós”. Ja en l’informe publicat fa tres anys, el Comitè va manifestar que el salari mínim espanyol “se situava clarament per sota del llindar del 60% del salari mitjà”.
 • La legislació espanyola autoritza una durada del treball setmanal superior a les 60 hores, de manera que “seria possible treballar 12 hores al dia”. La situació no ha canviat des del 2007, quan ja es va denunciar que l’Estatut dels Treballadors permet que la durada del treball pugui superar les nou hores diàries de treball i que per tant és contrari a la Carta.
 • L’estudi estableix l’incompliment repetit del 2007 respecte al recurs d’arbitratge del Govern per posar fi a una vaga, que ha estat imposat, gràcies al reial decret llei del 1977, en circumstàncies fora dels límits fixats per l’article 31 de la Carta. Aquest article prohibeix les restriccions “tret de les establertes per la llei i que siguin necessàries en una societat democràtica per garantir el respecte del dret i les llibertats de tercers o per protegir l’ordre públic”.
 • L’estat espanyol incompleix també l’article 2.3 de la Carta, relatiu al dret a les vacances anuals pagades, ja que, “en cas de malaltia o accident produït durant les vacances, els treballadors no tenen dret a recuperar els dies perduts”.
 • El Comitè lamenta que la “remuneració més alta per les hores suplementàries” només afecti al 54,83% dels convenis col·lectius, i que aquests només tenen eficàcia sobre el 49,35% dels treballadors. Les xifres són del 2007, però no hi ha informació sobre cap canvi.
 • Tampoc hi ha hagut canvis respecte a l’informe del 2007 pel que fa als preavisos per cessament del lloc de treball. No s’ajusta a la Carta que els contractes inferiors a un any es puguin extingir anticipadament sense avís previ, i els superiors a l’any, amb 15 dies d’antelació.
 • L’informe sí que aplaudeix, en canvi, que la llei orgànica 3/2007 de 22 de març del 2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes, eviti que les vacances anuals coincideixin amb situacions de maternitat, part o lactància.

  L’estat espanyol va ratificar la Carta Social Europea el 1980, i va firmar l’any 2000 la Carta revisada, que encara no ha ratificat, i que inclou el dret a la protecció  dels representants dels treballadors, contra l’exclusió social, i contra l’assetjament sexual.

  Comments are closed.