El conseller Comín referma amb la UGT que la compra de l’HUGC no comportarà cap afectació ni per als treballadors ni per als usuaris

hospital_general_de_catalunya_01

Font: Wikimedia, autor Castellbo


El nostre sindicat ostenta la representació majoritària del centre de treball

El passat dia 23 de novembre, membres dels tres Comitès d’Empresa que composen i representen a la plantilla del Hospital Universitari General de Catalunya, encapçalats per la Secretària general de Sanitat de la UGT Catalunya i la responsable de Sanitat del Vallès Occidental es van reunir amb el conseller de Salut, Antoni Comín. En el transcurs d’aquesta reunió es va mantenir en un to cordial, responent els dubtes del nostre sindicat davant la situació d’incertesa i preocupació generada per la proposta de compra per part del Govern.

El conseller de Salut ens va traslladar que la seva idea principal és la compra de l’HUGC i des de Conselleria continuen treballant amb aquesta opció. Així mateix va comunicar a les representants del nostre sindicat que la modificació del contracte es realitzarà amb el consegüent trasllat de l’activitat. El conseller va comprometre’s amb les nostres representants que aquesta opció no comportaria cap afectació per als usuaris ni per als treballadors.

Davant la subrogació d’unitats productives en cas de compra, la Conselleria assumiria el nombre de treballadors que comportés la citada activitat. Aquests, com els subrogats de la Clínica del Vallès, conservarien l’antiguitat i la categoria professional i passarien al conveni SISCAT com a indefinits sense plaça. En el moment d’accedir a la plaça els anys treballats efectuant activitat pública serien computables com a anys treballats a la XHUP. Aquesta modificació del contracte suposaria la conservació de part de l’activitat de radioteràpia, així com la pèrdua parcial d’altres serveis contractats. En aquest punt, els serveis tècnics del CatSalut encara estan acabant de valorar l’impacte que tindria sobre la població i realitzant un estudi tècnic que podria acabar modificant aquests paràmetres.

Des de la conselleria s’han compromès a continuar informant-nos i, el més important, que cap ni un dels treballadors de les unitats productives subrogades es quedaran al carrer. Per la nostra part, també li hem deixat clar que si només un dels nostres companys es quedés sense feina, nosaltres seríem els primers de liderar les protestes, així com promoure mobilitzacions al carrer, si fossin necessàries.

Actualment, a l’HUGC coexisteixen quatre empreses amb els seus corresponents comitès: a l’HGC hi ha 5 representants de la UGT dels 21 membres; a SPS hi ha 7 de 9; a HD 4 de 5; i a INTEM, 1 delegat de la UGT. Així doncs, som el sindicat que ostenta la representació sindical majoritària del centre de treball.

Comments are closed.