El Conveni agropecuari de Catalunya manté 4 dels 7 grups salarials per sota del SMI

UGT FICA de Catalunya ha reclamat a la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social que actuï i citi les parts de la taula negociadora del Conveni col·lectiu laboral agropecuari de Catalunya que, ara per ara, vulnera la legalitat vigent.
Aquest conveni va signar-se el 23 de juliol de l’any 2018, amb vigència fins el 31 de desembre d’aquell exercici. Passat el temps, UGT FICA de Catalunya va denunciar en temps i forma el conveni i es va formar una comissió negociadora, la qual no ha arribat a cap a acord. L’article cinquè del conveni estipula que aquest tindrà vigència fins que no s’arribi a cap a acord.

UGT FICA de Catalunya, sindicat majoritari en la taula negociadora, demana adequar les taules salarials del conveni a allò establert al Reial Decret 231/2020, de 4 de febrer, on es fixa el salari mínim interprofessional per a l’any 2020. Denunciem que les taules salarials que actualment contempla el conveni, i que són les de l’any 2018, mantenen 4 dels 7 grups salarials per sota del SMI, vulnerant la legislació vigent. I denunciem també que hem intentat concertar una reunió de la Comissió negociadora, però la patronal no ho ha fet possible.

Per aquesta raó, denunciem els fets davant la Inspecció de Treball i li demanem que actuï i citi les parts.

Comments are closed.