El Corte Inglés, condemnat per discriminació de gènere

Un jutjat ratifica les conclusions de la Inspecció de Treball on es detectaven anomalies en la promoció professional a diferents centres de la companyia

El jutjat Social núm. 13 de Barcelona ha condemnat El Corte Inglés per discriminació en el sistema de promoció professional per raó de gènere en els seus centres de l'empresa al carrer Bolívia, a l'Avinguda Diagonal i a la Plaça Catalunya, a Barcelona, i al seu centre de Montornès del Vallès.

 

El jutjat Social núm. 13 de Barcelona ha condemnat El Corte Inglés per discriminació en el sistema de promoció professional per raó de gènere en els seus centres de l'empresa al carrer Bolívia, a l'Avinguda Diagonal i a la Plaça Catalunya, a Barcelona, i al seu centre de Montornès del Vallès.

La Inspecció de Treball va aixecar 4 actes d'infracció l'any 2005 certificant que l'empresa reconeixia l'existència de desigualtat en la promoció entre homes i dones, tot i que al·legava que "el punt de partida no era discriminatori, malgrat que després donés lloc a desigualtats". Quan la Inspecció de Treball va sol·licitar la justificació objectiva i raonable d'aquesta situació, l'empresa indica que la representació de l'empresa es deu a la situació social actual i que es pretén reorientar la solució d'aquesta situació a través de la negociació col·lectiva.

Les actes d'infracció aixecades per la Inspecció de Treball constata l'existència d'una discriminació indirecta en el sistema de promoció profesional, indicant:

  • Que els ascensos als grups superiors es porta a terme mitjançant criteris subjectius, no transparents, per part de la direcció de l'empresa i sense la participació dels representants legals dels treballadors.
  • Que el resultat és una situació de desigualtat en la participació de les treballadores.
  • Que l'empresa admet certa desigualtat, sense aportar cap justificació objectiva i raonable d'aquesta situació.
 
Aquestes conclusions no són admeses per la direcció d'El Corte Inglés i la Inspecció de Treball les envia al Jutjat Social perquè aquest es manifesti. La sentència, coneguda avui, condemna El Corte Inglés ratificant les conclusions a què arribà la Inspecció de Treball. La setència declara que el sistema de promoció professional seguit per l'empresa en els quatre centres a què es refereix la demanda incorren en discriminació indirecta per raó de gènere i contravé els articles 14 i 35.1 de la Constitució i, en conseqüència, condema a l'empresa El Corte Inglés.
{mxc} 

Comments are closed.