El Corte Inglés, sancionat de nou per vulnerar els descansos dels treballadors

elcortinglesLa Inspecció de Treball ha aixecat la corresponent acta d'infracció

La Inspecció de Treball torna a sancionar El Corte Inglés per vulnerar els descansos dels seus treballadors i treballadores, en aquesta ocasió del centre de Diagonal (Barcelona).

La UGT de Catalunya va denunciar davant la Inspecció de Treball que l'empresa incomplia en concret l'article 33 del Conveni Col·lectiu d'aplicació (el de Grans Magatzems) on s'indica que, durant els dies de preparació de rebaixes i inventari, l'empresa pot modificar o perllongar la seva jornada. En total, són 4 dies a l'any, 2 per a rebaixes i 2 més per a inventari.

A través del gabinet jurídic de la UGT de Catalunya, dos delegats del sindicat (amb jornada laboral de 9 del matí a 16 hores de la tarda) van denunciar que la direcció de l'empresa els havia obligat a realitzar aquestes hores d'inventari a partir de les 22 hores, però sense canviar el seu torn a la tarda. És a dir, després de treballar en la seva jornada habitual, els dos delegats van haver de tornar a les 22 hores, vulnerant, així, el descans entre jornades, que el Conveni Col·lectiu estipula en 12 hores.  

La Inspecció de Treball ha resolt que "en la preparació de l'inventari del dia 28/7/2007, es va vulnerar el descans entre jornades d'ambdós treballadors que, finalitzada aquesta preparació (després de la mitjanit) van haver de reincoporar-se novament al seu torn de matí a les 9:00 hores. En base a aquests fets, s'ha aixecat la corresponent acta d'infracció per vulneració de descansos".

D'altra banda, la Inspecció afegeix que "queda oberta la via judicial, podent-se plantejar davant la Jurisdicció Social la correponent demanda per discriminació sindical".

La UGT de Catalunya denuncia que aquest tipus de situacions són habituals en altres centres de la companyia i espera que la direcció d'El Corte Inglés prengui nota i garanteixi el descans de 12 hores entre jornades per a tots els seus treballadors i treballadores.

{mxc} 

Comments are closed.