El Corte Inglés obliga les seves treballadores a dur uniforme, però no els homes

elcorteinglesLa UGT de Catalunya torna a portar El Corte Inglés als tribunals per discriminació de gènere

Després que el jutjat nº13 de Barcelona hagi condemnat El Corte Inglés per discriminació en el sistema de promoció professional per raó de gènere en diferents centres, la primera companyia de grans magatzems de l'Estat i una de les més importants del món torna a ser demandada per la UGT de Catalunya per vulnerar els drets fonamentals de les seves treballadores dels centres de tot Catalunya, atemptant contra el principi d'igualtat consagrat a l'article 14 de la Constitució Espanyola.

 

La Federació de Treballadors de Comerç, Hostaleria, Turisme i Joc de la UGT de Catalunya ha demandat El Corte Inglés per discriminar les treballadores dels centres de Catalunya (pertanyents als grups d'inici, professionals i comandaments) per vulnerar el seu dret d'igualtat en matèria d'indumentària.

Segons el Conveni Col·lectiu de Grans Magatzems, d'aplicació per a El Corte Inglés, en aquells casos on correspongui exigir una determinada indumentària o un determinat estil de vestir al personal (treballadors que realitzin les seves funcions de cara al públic), existeixen dues possibilitats. En primer lloc, que l'empresa faciliti dos uniformes de feina a l'any. I una segona, que l'empresa faciliti, bé un descompte per a la provisió del vestuari, bé una quantitat indemnitzatòria anual equivalent a 250 euros.

El Corte Inglés compleix amb els requeriments exigits pel Conveni Col·lectiu. Però ho fa de manera diferents per al col·lectiu d'homes i per al de dones. Als seus treballadors els hi paga la quantitat única anual de 250 euros, donant llibertat per a l'elecció del vestuari sense més limitació que l'establerta pels criteris del conveni i el costum de l'empresa, però podent cada treballador fer l'elecció més addient del tipus de peça, color, etc. Per altra banda, però, a les dones se'ls facilita un únic uniforme de feina, amb les peces i els colors que l'empresa determina i obligant-les, per tant, a lluir idèntica indumentària.

Així, tot i complir amb el Conveni, la UGT de Catalunya denuncia que El Corte Inglés incorre en una clara pràctica empresarial discriminatòria de les treballadores dels seus centres de Catalunya i vulnera, d'aquesta manera, el dret a la igualtat consagrat a l'article 14 de la Constitució.

{mxc} 

Comments are closed.