El creixement del treball autònom immigrant també es trunca al mes d’agost

autonoms

El 2% (-62) del total dels 2.647 treballadors autònoms que es van donar de baixa de la Seguretat Social el passat mes d’agost a Catalunya són immigrants

A Catalunya, el 2% (-62) del total dels 2.647 treballadors autònoms que es van donar de baixa de la Seguretat Social el passat mes d’agost són immigrants. Així, el nombre autònoms d’origen immigrant a Catalunya en aquests moments se situa en 52.401.

A nivell estatal, han estat el 5% (-477) del total dels 9.566 treballadors autònoms immigrants, de manera que la xifra total se situa en 238.618.

Amb aquesta dada es trenca la ratxa de creixement dels darrers mesos de treballadors immigrants afiliats al RETA. Tot i així, el descens només s’ha registrat en vuit Comunitats Autònomes, essent Madrid la que major pèrdua ha patit, concretament el 65% del total de la baixada registrada a nivell espanyol.

Per a la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC – UGT de Catalunya) aquesta tendència demostra que aquest col·lectiu segueix mantenint un alt nivell d’emprenedoria i resistència a la crisi, per sobre de la resta de treballadors autònoms, i malgrat totes les condicions en contra, entre les quals les dificultats per accedir al permís de treball per compte propi.

Catalunya continua sent el territori amb un major nombre de treballadors autònoms d’altres nacionalitats (52.401), seguit de Madrid (38.925) i València (32.816). Tanmateix, el major creixement al llarg del mes d’agost s’ha registrat a Canàries, que ha incrementat el nombre d’estrangers donats d’alta en el RETA en 118.

Davant d’això, la CTAC – UGT de Catalunya demana al Govern que intensifiqui una actitud positiva de les administracions públiques amb la població immigrant per fomentar i facilitar l’emprenedoria. Cada vegada es posen més traves per a la concessió dels permisos de treball per compte propi, especialment per a les persones que ho sol·liciten a través de la demostració d’arrelament social. Amb això s’està perdent possibilitat d’augmentar l’activitat econòmica i només es fomenta el creixement de l’economia submergida.

Comments are closed.