El CTESC considera preocupant l’impacte social que poden tenir les restriccions d’accés al PIRMI

otg2
Tampoc comparteix la modificació de la RMI proposada pel Govern de la Generalitat

Aquest matí el CTESC ha aprovat per unanimitat un dictamen en el que mostra la seva desavinença cap a la reforma del Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció que el Govern de la Generalitat ja va iniciar amb l’aprovació de la Llei d’acompanyament dels pressupostos 2011 sense acord amb els agents socials, i alerta que “l’estalvi que comporta la seva aplicació podria veure’s superat per uns costos socials materialitzats en forma de patiment directe de les persones afectades, sobresaturació de les entitats i institucions que presten atenció social i desequilibris en l’ordre de la nostra societat.”

Amb aquesta reforma, es restringeix el dret a accedir a la prestació econòmica de la RMI a aquelles persones que s’adreçaven a la RMI com a darrera protecció davant la pobresa i l’exclusió social, persones que han perdut la feina i han esgotat les prestacions econòmiques per desocupació, i limita econòmicament el programa amb una reducció de la prestació en quantia i temps de percepció, restringint-lo a la disponibilitat pressupostària i disposant el seu accés a un silenci administratiu negatiu.

La UGT de Catalunya volem recordar al nostre Govern que la finalitat de la RMI no és altra, tal i com diu la Llei 10/1997 de la Renda Mínima d’Inserció, que donar el suport adequat a totes les persones a qui els calgui per atendre les necessitats bàsiques per a viure en la societat, amb els recursos convenients per mantenir-se i per afavorir-ne la inserció o la reinserció socials i laborals, i la modificació d’aquesta llei, pel contrari, limita l’accés i permanència a aquesta prestació i fa impossible actuar de manera preventiva contra l’exclusió social.

En l’actual conjuntura socioeconòmica, en la que el nostre mercat laboral no genera els llocs de treball suficients  per a ocupar a totes les persones que no tenen feina, és cert que a més el Govern s’ha de trobar la dificultat de que ha augmentat el nombre de persones que es troben en situació de necessitat i a les que ha de donar alguna solució. Per tant, la UGT de Catalunya considerem que no és correcte aplicar una retallada en l’atenció i una disminució de les partides pressupostàries d’aquells programes que afecten a les persones més vulnerables.

Comments are closed.