El Departament d’Ensenyament denegarà el permís de lactància a les mares substitutes o interines amb jornada inferior al 86%

lactanciaEl Govern ha publicat finalment la resolució de modificació de l’apartat 7.1 dels criteris de gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014. A banda que el redactat de la sentència de 30 d’octubre de 2013 sobre el permís de lactància del personal a temps parcial, guanyada per la UGT de Catalunya, deixava prou clar que el dret a gaudir del permís no es podia vincular a la jornada de la mare, ens sorprèn que ni el Departament d’Ensenyament ni els altres sindicats hagin fet la reflexió següent:

Si la mare substituta o interina amb una jornada inferior al 86% no pot gaudir del permís de lactància, quines opcions té?:

A)    Acceptar la situació i anar a treballar. El seu nadó, en aquest cas, es quedarà sense poder gaudir dels beneficis de l’alletament matern. El Departament vulneraria, tal com diu la sentència, els drets fonamentals del nadó.

B)    Renunciar a la seva plaça. La treballadora opta, com recomana el mateix Departament de Salut de la Generalitat, per prioritzar la salut del seu fill/a i perd la seva feina. El Departament d’Ensenyament vulneraria, doncs, els drets fonamentals de la mare.

Què pretén el Govern de la Generalitat amb aquesta modificació insultant dels criteris de gestió de la borsa de treball? Tan gran és l’estalvi que suposa aquesta mesura que justifiqui vulnerar drets fonamentals i actuar en contra de les recomanacions que el mateix Govern fa públiques als seus llocs web?:

“La lactància materna proporciona de forma natural un aliment perfectament adaptat a les necessitats de cada nadó. Influeix de manera positiva, tant en l’àmbit biològic com en l’emocional, en la salut de la mare i del seu nadó. Durant el sis primers mesos de vida el nadó pot prendre exclusivament llet de la mare i, a partir d’aquí, complementar la lactància materna amb la incorporació d’altres aliments” (extret de http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/).

A la UGT de Catalunya ens sembla una burla i un nou atac als drets fonamentals dels treballadors d’Ensenyament i dels seus fills i filles. Hauríem preferit tenir un Govern sensible amb els més febles i que prioritzés la seva salut i benestar per davant d’un estalvi pírric. No ha estat així. Caldrà, doncs continuar amb les mobilitzacions i les demandes als tribunals per posar fi als abusos d’un Departament que ha posat, posa i sembla que continuarà posant el seu personal interí i substitut en una situació insostenible.

Comments are closed.