El departament d’interior no ofereix als membres dels Mossos d’Esquadra les revisions mèdiques


SAP-UGT insta els i les agents a presentar massivament una sol•licitud de revisió a l’Administració per fer valer els seus drets

El SAP-UGT de Catalunya, sindicat majoritari al CME, denuncia les noves retallades a què el Departament d’Interior sotmet el col•lectiu. Després de les retallades econòmiques imposades pel Govern, el Departament ha decidit ara atemptar contra els drets dels efectius policials, no oferint-los les revisions mèdiques a les quals els i les agents del CME tenen dret.

El SAP-UGT recorda que, mentre per a alguns membres de la policia aquestes revisions són voluntàries, per als efectius d’algunes unitats són d’obligat compliment. A dia d’avui, el SAP-UGT no té cap constància que el Departament d’Interior tingui la intenció d’oferir-les, mentre que en anys anteriors, arribat aquest punt de l’any, les revisions havien estat ofertes i aquells membres del cos que així ho volien, ja podien fer-se-les.

Per aquest motiu, el SAP-UGT posa a disposició dels Mossos d’Esquadra un model de sol•licitud de revisió mèdica per obligar l’Administració a oferir-los allò a què tots els i les agents tenen dret. El SAP-UGT insta els membres del Cos dels Mossos d’Esquadra a presentar massivament aquesta sol•licitud.

 

Comments are closed.