El departament de treball aprofita la reforma laboral per normalitzar la precarietat laboral juvenil

prisonerEsperem que l’Administració faci seguiment per assegurar-se que els recursos públics es destinen a la formació dels joves i no a oferir mà d’obra barata als empresaris

L’Avalot – Joves de la UGT de Catalunya valora positivament que finalment el Govern de la Generalitat hagi decidit situar en la centralitat del debat polític la situació dels joves que ni estudien ni treballen, que des de l’any 2005 el nostre sindicat ha situat com “els altres joves”.

Tot i així, lamentem que les polítiques públiques d’ocupació i formació que planteja el Departament de Treball es basin en la utilització d’un contracte que la reforma laboral ha precaritzat encara més, el contracte per la formació. Creiem que aquesta utilització fa de la situació de precarietat laboral dels joves catalans normalitat, ja que durant el primer any es pot treballar 8 hores al dia cobrant per sota del salari mínim interprofessional, i a més amplia dels 21 als 24 anys la seva utilització.

Pel que hem pogut conèixer aquests dies, el contracte de formació tindria una durada mínima de 6 mesos, el que considerem insuficient per generar més ocupabilitat en aquests perfils. De fet, aquests programes pretenen substituir els programes d’escoles taller, que tenen una durada de dos anys (sis mesos de formació + any i mig de contracte).

D’altra banda, suposem que aquesta proposta no serà l’única que plantejarà el Govern per donar resposta als 154.000 joves catalans que actualment ni estudien ni treballen, ja que amb 5.000 contractes només se “soluciona” la situació del 3,2% del col·lectiu.

També demanem una reunió extraordìnària de la mesa de seguiment de l’Acord de Mesures per l’Ocupació Juvenil perquè els responsables del Departament de Treball expliquin en profunditat als agents socials el que hem conegut per la premsa. Especialment, en el que respecta a la fiscalització del seguiment d’aquestes contractacions que paga l’Administració a les empreses privades, per tal de assegurar que els recursos públics es destinen a la formació dels joves i no a oferir mà d’obra barata als empresaris.

Al següent  enllaç trobareu l’informe que la UGT de Catalunya i l’Avalot van presentar el passat mes d’agost, situant la xifra dels ‘altres joves’ -aquells joves d’entre 16 i 24 anys que ni segueixen cap tipus d’itinerari formatiu ni realitzen cap tipus de treball reconegut- en 154.000:

http://www.ugt.cat/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=715&Itemid=159

Comments are closed.