El Departament d’Ensenyament cedeix a la pressió judicial de la UGT

lactanciaTots el personal interí i substitut podrà gaudir del permís de lactància, gràcies a les dues sentències guanyades per la Federació d’Ensenyament del nostre sindicat

El passat dia 30 de juny la Federació d’Ensenyament de la UGT de Catalunya va guanyar una segona sentència relativa al dret al permís de lactància del personal interí del Departament d’Ensenyament i contra el punt 7 dels criteris de gestió de la borsa d’interins i substituts del Departament d’Ensenyament. Aquest apartat discriminava aquelles treballadores amb menys d’un 85% de jornada, negant-los el dret a gaudir del permís de lactància.

El 7 de juliol el nostre sindicat va demanar al Govern la immediata retirada del punt 7 i finalment el passat 5 de setembre ens han informat que, atesa la sentència de 30 de juny de 2014 del Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 1 de Lleida, dictada en un procediment instat contra la denegació del permís de lactància, es procedirà de manera immediata a la modificació de la resolució de 26 de juny de 2014 per la qual s’estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2014-2015, en el sentit de suprimir el punt 7.1.2, que fa referència a la jornada mínima de treball per poder gaudir del permís de lactància.

La UGT de Catalunya continua recuperant als jutjats el que s’ha robat als treballadors i les treballadores del sector públic i no ens aturarem fins aconseguir recuperar, per exemple, la part meritada de la paga extra del 2012. Ja tenim sentències guanyades i ben aviat començaran els primers judicis d’expedients de docents.

Us recordem que la UGT de Catalunya ha hagut de lluitar en solitari per exigir la modificació de la resolució de 26/06/2014 i que ambdues sentències acusaven el Govern de la Generalitat de vulnerar els drets fonamentals dels i les treballadores de l’ensenyament públic. Esperem que en futures ocasions i per respecte a les institucions públiques i als seus treballadors i treballadores, el Departament d’Ensenyament deixi de tractar el col·lectiu de mestres i professors substituts i interins com a treballadors de segona categoria.

Comments are closed.