El Departament d’Ensenyament incompleix, un cop més, les seves resolucions

aulaEl Departament d’Ensenyament va comunicar als centres ahir mateix un document en el qual sol•licita a les direccions una relació dels docents que han sol•licitat la reducció per a majors de 55 anys. Aquesta reducció de jornada està contemplada en la resolució publicada el 29 de maig de 2015 que preveu la possibilitat d’una reducció de dues hores setmanals als centres per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys per al curs 2015-2016.

Aquesta mateixa resolució preveia que si en l’horari lectiu setmanal no es gaudia de cap reducció per càrrecs de direcció o coordinació, el centre podia sol•licitar una reducció de dues hores lectives per a majors de 55 anys esgrimint aquest motiu. Segons el comunicat que el Departament ha enviat als centre diu, però, que “si el docent major de 55 anys és nomenat o nomenada càrrec de coordinació la reducció lectiva se li ha d’aplicar pel concepte de càrrec de coordinació”
Ens trobem novament davant d’una argúcia del Departament d’Ensenyament per evitar dotar de més professorat els centres amb molts docents més grans de 55 anys que demanen aquesta reducció. Des de la FETE-UGT de Catalunya exigim al Departament d’Ensenyament que rectifiqui una mesura que no respecta una mesura aprovada, precisament, pel mateix Departament d’Ensenyament.

Comments are closed.