El deute de les famílies ja puja fins al 127% de la renda anual

(El Periodico

La situació financera de les famílies segueix empitjorant el 2007 i, segons dades recents del Banc d'Espanya, la seva renda bruta anual ja no és suficient per pagar les despeses de consum i les quotes dels préstecs, de manera que es veuen obligades a tirar de l'estalvi d'anys anteriors o a tornar a endeutar-se.
És cert, com diuen totes les estadístiques, que el deute de les famílies ja no creix tan de pressa com fa uns anys. Però també és cert que el creixement de la seva renda disponible encara s'ha desinflat més. El resultat és que, segons dades del Banc d'Espanya, la taxa d'endeutament de les famílies ha tornat a augmentar el primer trimestre de l'any i ja se situa "per sobre del 125%" de la seva renda bruta disponible anual, segons l'últim butlletí econòmic de l'organisme.

estalviperiodicoLA REALITAT, MÉS DURA
Segons les últimes dades del Banc d'Espanya, els préstecs contrets per les famílies van totalitzar 806.348 milions d'euros, davant una renda disponible bruta anual de 633.596 milions (que inclou salaris, subvencions i prestacions, després de descomptar el pagament d'impostos). Aquestes dades eleven exactament al 127% la taxa d'endeutament, davant el 124% amb què va acabar el 2006.
Dit d'una altra manera, per a una renda anual de 30.000 euros, el deute mitjà familiar és de 38.100 euros, mentre que fa cinc anys, aquesta mateixa família estava endeutada en uns 21.000 euros (el 70% de la seva renda bruta disponible).
Aquestes són les dades mitjanes. La realitat és molt més dura, perquè no totes les famílies tenen deutes. Segons el Banc d'Espanya, només en tenen el 40% dels espanyols més grans de 18 anys (l'any 2000, aquest percentatge era del 30%) i, segons el mateix organisme, el deute mitjà per a un major d'edat se situa ja, ni més ni menys, que en el triple de la seva renda disponible. És a dir, per a una renda anual de 30.000 euros, el deute mitjà és de 90.000 (fa sis anys era de 60.000 en aquest exemple).
Per això, i perquè s'han apujat els tipus d'interès, la càrrega financera (quotes per amortitzar préstecs i pagar interessos) ja representa més del 16% de la renda disponible (4.800 euros per 30.000 de renda).

NÚMEROS VERMELLS
Tot això dóna com a resultat que, des del 2006, les famílies espanyoles estan més ofegades i, per primera vegada, en aquest exercici i durant el primer trimestre del 2007, gasten –en consum i en crèdits– més del que ingressen.
Segons les dades del Banc d'Espanya, els números vermells representen un percentatge de la renda disponible del voltant de l'1%. De mitjana, vol dir que a una família amb 30.000 euros de renda bruta anual, li falten 300 euros per acabar l'any, de manera que, o bé ha de tirar d'estalvis d'anys anteriors, o bé ha de demanar-ho prestat. Però, altre cop aquesta mitjana, inclou, sens dubte, casos de números vermells molt més preocupants que aquest percentatge estadístic de l'1% de mitjana.
La taxa d'endeutament (del 127% de la renda bruta disponible) és inferior –115% el 2006–, si es pren com a referència la renda bruta disponible ajustada (que inclou rendes en espècie), segons càlculs de Caixa Catalunya. Aquesta magnitud també mostra un empitjorament de les finances familiars, tot i que més accentuat, si es compara amb la taxa del 103% de l'any anterior.

{mxc} 

Comments are closed.