El Dret de vaga a la UE dels treballadors desplaçats

strike_2

Ara que s’apropa la vaga general a Catalunya, és interessant saber quina és la situació del dret de vaga a Europa. El dret de vaga està regulat per cada país de manera diferent i no existeix una llei comunitària sobre com s’ha d’exercir o quines garanties han de tenir aquells que ho fan. A nivell de la Unió Europea, el dret de vaga és actualment un dels temes més debatuts i sobre el que existeix un conflicte encara obert.

El conflicte sobre el dret de vaga va esclatar a finals del 2008, quan el Tribunal de Justícia de la UE va publicar un seguit de sentencies senyalant que certs drets de l’empresari havien de prevaldre per sobre del dret a vaga, només en aquells casos relacionats amb treballadors desplaçats a la UE, és a dir, aquells treballadors que temporalment treballen en un país de la Unió diferent al seu. A efectes pràctics, significa que els treballadors no poden convocar una vaga si una empresa porta treballadors d’un altre país de la UE amb condicions més favorables (a nivell de salaris,etc…), sempre i quan es respectin el salari mínim i els horaris de treball vigents en aquest país.

Els sindicats s’han queixat reiteradament sobre aquesta situació i, a dia d’avui, ja s’ha iniciat el procediment de reforma de la directiva sobre treballadors desplaçats que ha donat origen al problema. Amb aquesta reforma s’espera aconseguir evitar la interpretació del Tribunal de Justícia de la UE de la prevalença dels drets de llibertat d’establiment i la prestació de serveis per sobre del de vaga, tot i que les primeres notícies sobre la reforma semblen indicar que encara queda un llarg camí per recórrer per a què això sigui així.

En aquests context el govern central de l’estat espanyol vol condicionar el dret de vaga.

Si vols mes informacio pots veure la informacio al seguent link: http://www.etuc.org/a/9823

Comments are closed.