El Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya aconsegueix una important sentència que reconeix el dret a percebre el “Premi de Jubilació”

El Tribunal Suprem dona la raó al  Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya i confirma que el Personal laboral d’Administració i Serveis de les universitats públiques de jubilats-maniCatalunya, que es jubilin i tinguin una antiguitat mínima de deu anys tenen dret a cobrar l’import íntegre de tres mensualitats i una mensualitat més per cada cinc anys o fracció que excedeixi aquest deu anys.

Tenen dret a reclamar aquests imports les persones a les que és d’aplicació el VI Conveni Col·lectiu del PAS laboral de les Universitats Públiques de Catalunya, que compleixin el requisit de deu anys d’antiguitat i que s’hagin jubilat a partir de desembre de l’any 2013.

El Gabinet Jurídic de la UGT ofereix el seus serveis al afiliats i a tots els interessats, per a plantejat aquesta reclamació a les universitats públiques de Catalunya.

 

Podeu consultar aquí la sentencia

http://www.ugt.cat/download/legislaci%C3%B3/recull_de_normativa_i_jurisprud%C3%A8ncia_laboral/S-TS-CASACIO.pdf

 

 

 

Comments are closed.