El Gabinet Jurídic de la UGT aconsegueix una sentència condemnatòria contra Catalunya Banc per deute subordinat

sentenciaL’entitat haurà de retornar al demandant els 6.000 euros dels contractes de deute subordinat, més interessos i costes

El Jutjat de Primera Instància número 3 de Gavà (Baix Llobregat) ha estimat íntegrament la demanda d’un exclient de Catalunya Banc i ha declarat la nul·litat del seu contracte de compra de deute subordinat, condemnant l’entitat financera a abonar-li els 6.000 euros corresponents als contractes, més els interessos generats i les costes del procediment. El demandant ha estat defensat pel Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya.

La sentència resol que el demandant creia en tot moment que es tractava d’un dipòsit a termini fix, que li va oferir el propi director de la sucursal, i que no se li va informar correctament del que contractava, malgrat no tenir coneixements econòmics ni financers:

“En fin, que la iniciativa de contratar la deuda subordinada surgió de la entidad bancaria, el actor carece de estudios superiores, en ningún momento se le dio el folleto informativo del complicado producto que estaba contratando y el elevado riesgo de pérdida de dinero así como la no posibilidad de disposición del capital invertido de manera inmediata cuando lo necesitase. (…) El delegado de la sucursal demandada le hizo caer en el error de que su inversión era segura y que la operación no implicaba riesgo alguno respecto del capital invertido. El actor creyó en todo momento que se garantizaba el capital, que estaría disponible en cualquier momento y que se trataría de un producto de renta fija. El demandante carece de experiencia económica, inversora, financiera. Regía entre el demandante y la sucursal de CATALUNYA BANC una relación de confianza.”

En aquest enllaç trobareu la sentència.

Com mostra aquesta sentència, el nostre sindicat ofereix assessorament legal en tots els àmbits, més enllà del laboral (civil, penal, fiscal, matrimonial, familiar). Quant a demandes per deute subordinat portem actualment 15 casos de clients contra diferents entitats financeres i 6 casos de treballadors i treballadors que també han estat estafades per la seva pròpia empresa, Catalunya Banc.

 

Comments are closed.