El Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya es posiciona

Des del Gabinet Jurídic de la UGT volem mostrar el nostre total rebuig a la Circular Informativa pel Sector d’Hostaleria emesa per la Junta de Govern del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona, que en la situació de crisi en què ens trobem recomanen pràctiques contràries als interessos dels treballadors Fixes Discontinus i a les Directrius marcades per la Inspecció de Treball i Seguretat Social i el mateix Departament de Treball, quant a la seva inclusió als ERTO. Considerem que VULNERA LA NEUTRALITAT I OBJECTIVITAT que ha de moure l’actuació de la Junta de Govern de l’esmentat Col·legi envers els seus col·legiats. i, respectant les opinions personals que pugui tenir cada un dels seus membres, EXIGIM la rectificació de la Circular i la manifestació de disculpes públicament.

Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya

Rectificació Circular Graduats Socials Tarragona

Comments are closed.