El Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya guanya una segona sentència contra Catalunya Banc per participacions preferents

CXEl Jutjat de Primera Instància número 5 de Vilafranca del Penedès ha estimat íntegrament la demanda d’una parella d’exclients de Catalunya Banc i ha declarat la nul·litat dels seus contractes de compra de deute subordinat i participacions preferents, condemnant l’entitat financera a abonar-los els 4.907,14 euros corresponents als contractes, més els interessos generats i les costes del procediment. Els demandants han estat defensats pel Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya.

La sentència recull que els demandants creien en tot moment que es tractava d’un dipòsit a termini fix, com els que havien contractat anteriorment, que els hi va oferir la directora de la sucursal, i que no se’ls va informar correctament del que contractava, malgrat no tenir coneixements financers.

En aquest enllaç trobareu la sentència.

El mes passat, el Jutjat de Primera Instància número 3 de Gavà (Baix Llobregat) també va estimar íntegrament la demanda d’un exclient de Catalunya Banc assessorat pel nostre sindicat i va condemnar l’entitat a retornar-li els 6.000 euros corresponents als contractes, més interessos i costes.

Com mostren aquestes sentències, el nostre sindicat ofereix assessorament legal en tots els àmbits, més enllà del laboral (civil, penal, fiscal, matrimonial, familiar). Quant a demandes per deute subordinat i participacions preferents, portem actualment 15 casos de clients contra diferents entitats financeres i 6 casos de treballadors i treballadors que també han estat estafades per la seva pròpia empresa, Catalunya Banc.

Comments are closed.