El Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya presenta una queixa sobre el Tribunal Constitucional

Tribunal_ConstitucionalEl TC desestima el 99% dels recursos d’empara, utilitzant fórmules estereotipades i sense contingut material

El Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya ha presentat una queixa a la Defensora del Poble sobre la forma d’actuar del Tribunal Constitucional davant dels recursos d’empara, que afecta greument els ciutadans i les ciutadanes, ja que el TC desestima la immensa majoria d’aquests recursos. Concretament, i segons la memòria de l’any 2015, només va admetre l’1,02% de recursos d’empara.

A més, l’Alt Tribunal ho fa utilitzant fórmules estereotipades i sense cap contingut material. Hi ha diverses causes i motius: “manifiesta falta de lesión de derechos fundamentales”, “falta de transcendencia constitucional” (aquesta és una de les preferides), etc. És a dir, que després d’un treball ardu en la formalització del recurs d’empara, el ciutadà es troba amb una inadmissió sense cap motivació real, se li remet a un afegitó tipus, genèric, que no li permet saber la raó ajustada al seu cas.

Després que els recursos d’empara presentats pel nostre Gabinet Jurídic hagin estat rebutjats un rere l’altre; donada l’existència d’un tràmit d’admissió que fa inviable el 99% d’aquests recursos, i tenint en compte que el TC està subjecte a la seva pròpia interpretació constitucional, exigim el dret del ciutadà a què la inadmissió del seu recurs d’empara estigui degudament motivada, en termes materials i no atenent a un mer formulisme estereotipat que res aporta.

Aquesta pretensió no ataca la independència del TC, ni menyscaba la seva tasca de màxim òrgan d’interpretació de la Constitució Espanyola. Simplement, es tracta de saber si el tribunal ha de relacionar el requisit incomplert amb la demanda d’empara informant amb contingut material, o si no té obligació d’oferir al ciutadà uns motius concrets i precisos. Donada la transcendència del tema i la importància del recurs d’empara com a garantia constitucional, resulta necessari un clar i exprés pronunciament del TC, sigui del caire que sigui.

Com que el pronunciament d’inadmissió del TC posa fi a la via de l’empara -llevat recurs del ministeri fiscal-, això comporta que l’Alt Tribunal mai s’hagi pronunciat sobre aquesta qüestió, llevat que algú extern li hi plantegi. I entenem que aquest de ser la Defensora del Poble.

Us adjuntem la queixa presentada a la Defensora del Poble.

Comments are closed.