El Govern del PP vol destruir la protecció social de les persones en situació d’atur

L’impuls de la Renda Complementària de Desocupació de la Seguretat Social (RED) suposarà la reducció de la durada i  l’enduriment en l’accés a la nova protecció d’assistència per  desocupació

El Govern de l’estat espanyol té previst impulsar la Renda Complementària de Desocupació de la Seguretat Social (RED), que reforma la protecció d’assistència per desocupació, amb l’objectiu d’integrar i consolidar en el sistema de protecció per desocupació els programes temporals creats en els darrers anys (PREPARA – Programa de Requalificació Professional , PAE – Programa d’Activació per a l’Ocupació) i la RAI – Renda Activa d’Inserció, de quanties econòmiques similars.

L’executiu justifica aquesta mesura per la finalització, el proper 30 d’abril, dels programes  PREPARA i PAE, destinats a les persones en situació d’atur que han esgotat les prestacions per desocupació, sense que aquesta vegada s’hagin prorrogat, degut a les sentències del Tribunal Constitucional que atribueix la gestió d’aquests programes a les Comunitats Autònomes, donat que són polítiques actives.

Aquesta proposta amaga, però, l’aplicació de més polítiques regressives i de retallades del Partit Popular cap a les persones més vulnerables, utilitzant les persones en situació d’atur, i d’aquestes les que perceben prestacions més baixes, per a reduir el dèficit.

A Catalunya, de les 250.000 persones que cobren una prestació d’atur, gairebé el 50%, 120.000 persones, cobren una prestació assistencial. Recordem també que el 40% de les persones en situació d’atur registrades en els oficines de treball, és a dir, més de 168.000 persones no cobren prestacions d’atur.

Aquesta reforma de la protecció d’assistència per desocupació significarà: 

  • La reducció de la durada de les prestacions assistencials per desocupació.
  • L’enduriment dels requisits generals d’accés.
  • La retallada en l’accés a les prestacions en exigir de manera general la carència de rendes familiars.
  • No millora la quantia de les prestacions, sinó que manté subsidis molt baixos, per a famílies que ja són pobres.
  • Es mantenen les retallades realitzades a les prestacions per a persones majors de 52 anys.
  • No es milloren qüestions dels subsistema de protecció assistencial per desocupació que ja consideràvem errònies.
  • La cobertura de prestacions per desocupació es reduirà encara més i es retallarà la despesa en prestacions per desocupació.

Així mateix, el fet de que aquestes prestacions deixin de ser polítiques actives per ser polítiques passives suposarà:

  • Per una banda, la pèrdua del caràcter retroactiu que han tingut fins ara aquestes polítiques actives i que farà que totes aquelles persones possibles beneficiàries entre el 30 d’abril i l’inici de les noves prestacions no les percebin.
  • Per una altra banda, canviarà la font de finançament, passant de conferència sectorial (polítiques actives) a seguretat social (polítiques passives). Aquest fet conduirà a la retallada en prestacions per a no incrementar la despesa de la Seguretat Social.

Des de la UGT de Catalunya denunciem que novament el Govern de l’estat no protegeix les persones en situació de més vulnerabilitat, sinó que les torna a castigar amb polítiques i mesures que només persegueixen l’estalvi i la reducció del dèficit.

Novament el Govern de l’estat menysprea la Mesa del Diàleg Social en aprovar de manera unilateral, sense el consens amb els agents econòmics i socials, una reforma que afecta a les persones treballadores.

La UGT de Catalunya reclama una revisió profunda, global i integrada del sistema de protecció per desocupació que doni resposta a les necessitats actuals de les persones en situació de desocupació, però que no penalitzi a les persones treballadores que han perdut la seva feina i que garanteixi una  cobertura social digna a les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació o que no tenen dret a cobrar una prestació contributiva.

Comments are closed.