El Govern regula una assegurança col.lectiva de jubilació nova

elperiodico.gif Els plans de previsió empresarial podran començar a utilitzar-se en les negociacions entre patrons i sindicats a partir de l’1 de gener. La nova figura de previsió col.lectiva, que competirà amb els plans d’ocupació, es va incloure en la llei de l’IRPF, però no estava regulada i el Govern ha aprovat un decret que impulsa la seva implantació com a instrument per poder complementar la jubilació pública.
Els nous plans de previsió empresarial tindran garantit l’interès, de manera que no disposaran d’una comissió de control –formada per empresaris i representants dels treballadors– com els plans d’ocupació, ja que el risc anirà a càrrec de l’asseguradora. De fet són una assegurança però que disfrutarà dels avantatges tributaris dels plans de pensions, és a dir, de la deduïbilitat de les quantitats aportades de la base imposable de l’IRPF de cada treballador partícip.

MÉS VENTALL D’INVERSIÓ
La reforma del reglament de plans de pensions estableix noves obligacions d’informació de les gestores als partícips i beneficiaris, a més a més d’augmentar el ventall de possibilitats d’in-
versió d’aquests instruments destinats a complementar la jubilació pública.
La norma consagra el principi de no discriminació, de manera que "s’estableix l’existència d’un únic instrument de previsió per a cada empresa: o bé un pla de previsió empresarial, o bé un pla de pensions d’ocupació", segons fonts del Ministeri d’Economia.
Els plans d’ocupació a penes s’han implantat, amb l’excepció de les grans companyies que tenien adquirits compromisos de pensions amb les seves plantilles i que, per llei, van haver d’extreure’ls dels seus balanços i transformar-los en pla d’ocupació o assegurances col.lectives. El 30 de setembre passat, hi havia 1,7 milions de partícips, al voltant del 17% de tots els subscriptors de plans de pensions.

COMISSIÓ LÍMIT DEL 2,5%
La reforma del reglament introdueix algunes modificacions en el seu funcionament. A més a més de reforçar la informació al partícip i d’incrementar el catàleg d’inversions del fons, obre la possibilitat que un pla d’ocupació "tingui carteres amb una combinació d’inversions diferent en funció de l’edat del partícip, per adaptar-se millor a les seves necessitats de rendibilitat i risc de cara a la ju-
bilació".
La norma reitera que les entitats no poden superar el límit del 2,5% en comissions i que hauran d’aportar informació detallada. Per exemple, la rendibilitat anual, l’acumulada, la mitjana anual dels últims tres, cinc, 10 i 15 últims exercicis i indicar les despeses del fons i les comissions.

{mxc}

Comments are closed.