El grup LGTBI de la UGT de Catalunya demana més protecció per a les persones trans dins de les empreses

En el marc de la celebració del Dia Internacional de la Visibilitat Trans, el Grup LGTBI de la UGT de Catalunya vol donar un any més visibilitat a les persones diverses en gènere perquè puguin fer-se visibles sense por i mostrar-se en la nostra societat lliures de tot tipus de prejudicis i estigmes socials.

El dia de la Visibilitat Trans va ser fundat per l’activista transgènere Rachel Crandall el 2009, com una reacció a la falta de dies de festa LGTB que celebren la visibilitat de les persones trans, ja que l’única commemoració coneguda centrada en les persones transgènere era el Dia Internacional de la Memòria Transsexual, que recorda les persones transgènere víctimes de crims d’odi, però no reconeix ni celebra la visibilitat dels membres vius de la comunitat transgènere.

A l’Estat espanyol, el passat 23 de febrer del 2018 va registrar-se al Congrés del Diputats una proposició de Llei sobre la protecció jurídica de les persones trans. La llei, que es planteja en diferents radis d’acció, també recull mesures de protecció i actuació en l’àmbit laboral, com és el tema de les quotes o les incentivacions a la contractació. També pretén la creació de protocols per assegurar la no discriminació de les persones trans en l’àmbit sanitari, educatiu i laboral, a més de la implementació de programes de formació per als professionals de la justícia i la salut.

A Catalunya la llei del 2014 per garantir els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, trasngèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, preveu a l’article 20.2 que les empreses han de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitat de les persones LGTBI. Per aquesta raó han d’adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral. Aquestes mesures han de ser negociades i acordades amb els representants de les persones treballadores.

És per això, que des del Grup LGTBI de la UGT de Catalunya reclamem que a dins de les empreses es previnguin les situacions d’empleats i empleades que vulguin iniciar el seu procés de transició o reassignació de sexe, i es desenvolupi un protocol d’actuació amb les mesures i actuacions que caldrà dur a terme, així com tenir clars els drets de les persones interessades.

Es fa realment necessari que la igualtat real i efectiva arribi a les persones trans després de tants anys de discriminació, estigmatització i marginació social patida.

La nostra societat no pot permetre per més temps que els nostres fills i filles creixin en entorns que no siguin respectuosos i segurs per a poder expressar-se de forma diversa al gènere binari o no.

 

Comments are closed.