El manteniment de les instal·lacions de navegació aèria de l’aeroport de Girona sota mínims

aeroport-girona-bona

La UGT de Catalunya denuncia que la Torre de Control porta nou mesos sense cap comandament a nivell local

Els tècnics han de fer hores extraordinàries per cobrir el servei i no s’aplica la reglamentació de la UE sobre manteniment dels sistemes de comunicació i navegació

Des de fa un any, la Federació de Serveis Públics de la UGT de Catalunya ve reclamant a la Direcció de Navegació de Aèria actuacions per solucionar les deficiències d’organització i la falta de tècnics que afecta el manteniment integral i la gestió dels equips de la torre de control de l’aeroport de Girona i les instal·lacions associades, situades a Aiguaviva, Sarrià de Ter i Begur (adjuntem document amb llistat d’instal·lacions).

Actualment el servei permanent està a càrrec d’una plantilla de 6 tècnics (un per cada torn de matí, tarda, nit) i tots han de fer hores extraordinàries per atendre els equips durant les 24 hores. Aquesta situació fa que la Direcció els negui l’assistència a cursos de formació, fins i tot obligatoris i necessaris per al manteniment d’equips i la prevenció de riscos laborals.

Pel que fa a la jornal normal (matins) es redueix a un sol tècnic que s’ha de desplaçar a les diverses instal·lacions interiors i exteriors de l’aeroport. Aquest manteniment havia estat atès per tres tècnics, però s’ha reduït a un, quedant desateses incidències i revisions per falta de personal i una organització interna deficient. La situació s’ha vist agreujada per l’absència del cap del servei de manteniment, una plaça vacant que segueix descoberta des del mes de gener, ara en tràmit de concurs.

Des del mes de febrer, els treballadors afectats han denunciat un cúmul d’irregularitats i anomalies a la Direcció de Navegació Aèria de la regió Est (centre de control de Gavà). El resultat ha estat el trasllat de la responsable del servei de la Torre de Girona a un altre aeroport i altres decisions per solucionar els problemes detectats, les quals no s’estan complint per deixadesa d’alguns càrrecs responsables de la gestió i manteniment dels sistemes de navegació aèria en el sector de Catalunya.

La UGT de Catalunya ha presentat diverses denúncies per incidents en la seguretat dels treballadors, l’aparició de filtracions i degoters en el soterrani de la Torre de Control, amb concurrència de riscos elèctrics (alta tensió) que han estat objecte d’actuacions de la Inspecció de Treball, així com altres anomalies en instal·lacions dins i fora de l’aeroport que podrien d’haver estat solucionades fa temps.

Fa poc, el sindicat va demanar a la Direcció General d’Aena (Madrid) que prengués mesures per restablir la plantilla i l’organització suficient per tal de fer efectiva la cadena de seguretat en els sistemes de control, navegació i aterratge a l’aeroport, així com el  compliment de la reglamentació de la Unió Europea. En aquest sentit, estem a l’espera del resultat de l’auditoria feta per inspectors de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) a les ràdioajudes de Girona.

A principis de 2011, el nostre sindicat ja va denunciar la falta de tècnics a les torres de control de Reus i Girona, on s’estaven deixant desatesos alguns serveis de manteniment, situació que pot afectar negativament la seguretat de la circulació aèria.

Dossier 19.16 Kb

Comments are closed.