El Parlament europeu rebutja la directiva de permís únic aplicable als treballadors extra comunitari

El Parlament Europeu ha rebutjat avui la Directiva de “Permís Únic”, que té per objecte uniformitzar les normes que regulen l’estatut legal dels treballadors extracomunitaris a la Unió Europea. El resultat de la votació, 350 vots en contra, 306 a favor i 25 abstencions, va sorprendre a tothom, doncs en el darrer minut el grup dels liberals va votar en contra del text, i va deixar sol al grup popular.

La ponent del text, Veronique Mathieu, defensava el text amb l’argument de que cal regular la immigració legal, punt en el qual tots els grups parlamentaris estan d’acord. El problema el generen els petits detalls, que fan pensar en un text semblant a la antiga directiva Bolkestein, que buscava només la liberalització dels serveis en el mercat interior.

 

Els partits d’esquerra, encapçalats pels socialistes, es van oposar al text argumentant que aquest només vol discriminar als treballadors que venen de fora de les fronteres de la UE. Aquesta falta d’igualtat de tracte, i el fet que alguns d’aquests treballadors extracomunitaris quedin fora de l’àmbit d’aplicació de la directiva, fragmentaria el mercat de treball i facilitaria el dumping laboral dintre de la comunitat europea.

La proposta de directiva de permís únic, a la qual s’oposa frontalment la Confederació Europea de Sindicats, estava plena d’exclusions i derogacions de drets com ara els següents:

  • Estan exclosos els treballadors temporals, els desplaçats, els traslladats per empreses de tercers països i les empreses prestadores de serveis mitjançant contracte, entre d’altres.
  • Existeix el risc evident d’establir importants diferències en els drets dels treballadors europeus i els desplaçats a tercers països. Moltes companyies podrien traslladar les seves seus a països tercers fora de la UE i desplaçar després els treballadors d’aquests països a les seves sucursals a la UE amb les mateixes condicions laborals del país d’origen dels treballadors.
  • Les derogacions més significatives són les referides a l’exportació de pensions, reconeixement de prestacions familiars, el dret a l’habitatge, a la formació i a l’educació permanent. Això significa, per exemple, que un nouvingut que hagi treballat a Alemanya, no podrà rebre la seva pensió en el seu país d’origen, si decideix retirar-se allà, sinó que haurà de romandre en l’Estat on hagi treballat, a no ser que la legislació d’aquest últim l’hi permeti.

L’aprovació d’aquesta directiva consagraria la inferioritat del dret europeu en matèria laboral i social respecte al Conveni de Nacions Unides de 1990, sobre la protecció de drets de tots els treballadors nouvinguts i les seves famílies.

La proposta de directiva de permís únic és també contrària a la Convenció del Consell d’Europa sobre treballadors immigrants de 1977, referent a condicions de treball, seguretat social i habitatge.

Després del rebuig d’avui, el text torna a la Comissió Europea que es veurà obligada a valorar si fa esmenes al text o si el torna a presentar tal com està.

Comments are closed.