El personal funcionari de la Generalitat comença a cobrar la part meritada de la paga del 2012

Són els primers funcionaris que van reclamar judicialment a la Generalitat la part de la paga, gràcies a la demanda guanyada pel SAP – UGT de Catalunya l’octubre passat

Avui hem tingut coneixement que alguns agents del Cos de Mossos d’Esquadra ja han cobrat a la nòmina del mes de febrer la part meritada de la paga de Nadal de 2012.

Es tracta dels primers funcionaris que van presentar reclamació a la Generalitat arran de la sentència guanyada pel SAP – UGT de Catalunya l’octubre passat contra la decisió del Govern de retallar al personal funcionari la paga extraordinària de desembre de 2012 també amb efectes retroactius (concretament els 44 dies compresos entre l’1 de juny i el 14 de juliol, data d’entrada en vigor del Reial Decret 20/2012 ).

La sentència dictada pel Jutjat Contenciós-Administratiu número 15 de Barcelona va donar la raó al SAP – UGT de Catalunya i literalment ordenava: “la Administración actuante deberá abonar la parte proporcional de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, devengada desde el 1/06/12 al 14/07/12 ambos dias inclusive, con todos los efectos administrativos y económicos que procedan”.

A partir de la sentència, la UGT de Catalunya ha assessorat i promogut la presentació de més de 10.000 recursos individuals (entre personal funcionari de la Generalitat, de l’ICS i d’Ensenyament) per reclamar a la Generalitat el pagament de la part de la paga retallada indegudament. Un cop passats els tres mesos de la tramitació de les reclamacions –sense haver obtingut resposta de la Generalitat o, en alguns casos, la denegació-, el nostre sindicat continuarà amb el procés: ara toca que aquests treballadors presentin demandes personalitzades del Contenciós Administratiu.

En qualsevol cas, des de la UGT de Catalunya volem manifestar:

1. Que vam ser el primer sindicat a Catalunya en guanyar una sentència que reconeixia el dret del personal funcionari a cobrar la part meritada de la paga de Nadal del 2012.

2. Que la justícia també ens ha donat la raó en el procediment que hem seguit (recurs individual – demanda Contenciós Administratiu) perquè el personal funcionari reclamés la part de la paga. Que nosaltres tinguem constància, és el primer cas a l’Estat espanyol en què ja s’està cobrant la quantitat reclamada.

3. Demanem de nou al Govern que pagui d’una vegada a TOT el personal funcionari de la Generalitat la part de la paga retallada indegudament. Que no té sentit que es negui a seure amb els sindicats per tractar aquesta qüestió alhora que ja està pagant la quantitat a alguns funcionaris del Departament d’Interior. Que demostri responsabilitat i eviti un allau de demanden que col·lapsi l’Administració de Justícia. I que compleixi les decisions judicials, ja que seria absurd i temerari que els diners que es vol estalviar a costa del salari dels seus treballadors els hagi de malgastar en recursos per fer front a l’allau de reclamacions i en costes per condemna judicial.

 

Comments are closed.