El preacord de conveni col·lectiu de la fàbrica Nestlé a Girona ha estat ratificat per un 95,85% de vots

Els treballadors i les treballadores de la fàbrica de Nestlé a Girona han donat el seu vistiplau al preacord a què va arribar el passat 22 de febrer la comissió negociadora del conveni col·lectiu. El preacord ha estat sotmès a votació i la plantilla l’ha validat per 577 vots a favor (95,85%), 21 en contra (3,49%), 3 en blanc (0,50%) i 1 vot nul 0,17%).

L’acord serà per a cinc anys (de l’1 d’abril de 2018 al 31 de març de 2023) i els increments salarials seran els següents:

  • 2018: 1,5% més el percentatge de consecució de bonus assolit aquest any. La suma d’ambdós termes consoliden les taules salarials de 2018, i es serviran de base per a l’increment salarial de 2019.
  • des de 2019 fins al 2022: 3% anual consolidable a taules i amb revisió anual de l’IPC real per cada any de vigència sempre que sigui superior al 3%.

També es manté l’import d’antiguitat en 444 euros/bruts i s’incrementen, entre d’altres, els següents plusos:

  • Prima nocturna: en el 2018 s’incrementa en un 10% i en els anys successius de vigència del conveni l’increment s’efectua segons salari.
  • Prima diumenges i festius: en el 2018 s’incrementa en un 5% i en els anys successius de vigència del conveni l’increment s’efectua segons salari.

Així mateix s’inclouran en el conveni primes de Nadal, de guàrdia tècnica, de substitució d’encarregat i de substitució de supervisor.

Des del sector d’Alimentació, Begudes i Tabac de la UGT FICA Catalunya, sindicat majoritari a Nestlé, es valora molt positivament aquest acord perquè sempre hem defensat l’increment del 3% per garantir la recuperació de la pèrdua del poder adquisitiu dels darrers anys.

Comments are closed.