El Premi Ignasi Fina de salut laboral de l’Ajuntament de Barcelona, en el que la UGT forma part del jurat, celebra el 10è aniversari

prevenirriesgos1Des de la UGT ens alegrem de que el premi Ignasi Fina de salut laboral compleixi el seu 10è aniversari. Des de la UGT el que més valorem d’aquest premi és que és un premi destinat a aquelles empreses o projectes que cerquen l’excel·lència en la prevenció de riscos laborals. El premi agraeix a aquelles empreses que no es queden només en l’aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

El premi fa un reconeixement molt necessari a qui treballa més enllà del que els hi exigeix la llei en la salut laboral dels seus treballadors.

Informació del premi:

Premi que convoca l’Ajuntament de Barcelona, per tal de promoure la introducció de millores en la seguretat i la salut dins el lloc i/o condicions de treball. El seu objectiu és reconèixer la millor experiència d’actuació en la prevenció de riscos dins d’una empresa o activitat laboral de la ciutat de Barcelona que hagi implantat nous sistemes, accions o mesures de prevenció, sempre que compleixin els requisits següents:

· Que, com valor afegit a l’estricte compliment de la normativa de prevenció aplicable en el seu cas, aportin les solucions, mesures o iniciatives innovadores en relació amb la millora de les condicions concretes de seguretat i/o de salut.

· Que aquestes iniciatives hagin demostrat la seva eficàcia en les condicions de seguretat i salut mitjançant una reducció significativa de sinistres, o en forma de manifestació positiva dels treballadors i treballadores.

· Que dites experiències siguin transferibles, de manera que puguin ser extrapolades, repetides o aplicades en alguna forma a d’altres empreses.

· Que dites iniciatives suposin la integració efectiva i estable de la prevenció dins l’organització i el funcionament de l’empresa i/o el procés productiu.

Aquest any es promou especialment la valoració dels treballs que facin referència als accidents de treball relacionats amb la mobilitat, sobretot en petites i mitjanes empreses.

Comments are closed.