El principi d’acord a l’ERO de Prysmian és aprovat pel 98% de la plantilla

La pràctica totalitat de les plantilles de Prysmian a les plantes de Manlleu i Montcada han aprovat aquesta tarda el principi d’acord a què s’ha arribat aquesta matinada en l’ERO de Prysmian.

Els treballadors i les treballadores del centre de Manlleu han aprovat el principi d’acord amb un 97,91% i els de Montcada per un 98%.

El principi d’acord a què s’ha arribat aquesta matinada contempla els següents punts:

 • Personal afectat: 486 persones, la totalitat de les dues plantes de Manlleu i Montcada i Reixac.
 • Recol·locació voluntària per a un total de 138 persones:
  Directes: Vilanova, 41; Abrera, 64; i Santa Perpètua, 10.
  Indirectes: Vilanova, 14; Abrera, 6; Santa Perpètua, 3.
 • Compensació per trasllats diferenciats per trams, quantitat única a cobrar en la quitança:
  Entre 25 i 40 km diaris: 12.000 euros.
  Entre 41 i 65km diaris: 15.000 euros.
  Entre 66 i 90 km diaris: 21.000 euros.
  A partir de 91 km diaris: 25.000 euros.
 • Aplicació de les indemnitzacions o pla de rendes per al personal acomiadat fins al 31/12/2022, llevat dels acomiadaments procedents.
 • Tots els treballadors i les treballadores que s’acullin voluntàriament a la recol·locació tindrà un període d’adaptació d’un mes, i podrà extingir el seu contracte amb les condicions d’indemnització de l’acord.
 • Recol·locacions fora de l’Estat per a un total de 35 llocs de treball directes i 24 d’indirectes, amb un període d’adaptació de 6 mesos, en el qual es podrà extingir el contacte amb les mateixes condicions de l’acord amb preavís d’un mes per als llocs directes i de dos per als indirectes.
 • Indemnització per als afectats menors de 57 anys: 50 dies per any treballat amb un màxim de 42 mensualitats i un lineal de 13.500 euros.
 • Treballadors de més de 57 anys: pla de rendes amb acompanyament als 63 anys segons els següents trams d’activitat:
  57 anys a l’extinció complement del 80%.
  Entre 58 i 59 anys a l’extinció complement del 83%.
  Entre 60 i 61 anys a l’extinció complement del 88%.
  62 anys a l’extinció complement del 90%.
  63 o més anys a l’extinció 20 mensualitats.
 • Dates d’extinció: una primera fase que finalitza el 31/12/2020 i una segona fase que finalitza com a màxim el 31/12/2020 a Montcada i el 31/12/21 a Manlleu. S’estableix un complement de 450 euros per al 2020 i de 600 euros per al 2021 per a tot el personal que surti en la segona fase.
 • Pla de reindustrialització, d’adscripció voluntària, per al qual s’ha de retorna 20.000 euros de la indemnització en cas d’acollir-se a un lloc de feina que es consegueix per part YGGROUP a la reindustrialització de les dues plantes.

Comments are closed.