El professorat espanyol necessita de mitjana 40 anys per assolir el sou màxim, mentre que l’entorn europeu oscil·la entre els 20-30 anys

aulaLa UGT de Catalunya denuncia que els i les docents espanyols de l’ensenyament públic triguen molts més anys a aconseguir el sou màxim oficial (a través de complements per antiguitat i capacitat) que els docents dels països del nostre entorn. La mitjana dels països europeus oscil·la entre els 20 i els 30 anys, mentre que en el cas de l’Estat espanyol, els mestres d’educació primària necessiten una mitjana de 40 anys i els d’educació secundària 38 anys per assolir el salari màxim, segons les dades la Xarxa Europea d’Informació sobre Educació – Eurydice 2012-2013.

A més, els docents espanyols de les etapes d’infantil, primària i secundària a l’inici de la seva carrera professional tenen un sou oficial mínim per sota de la mitjana dels 21 països del nostre entorn. Igualment, els salaris màxims dels docents espanyols d’aquestes etapes educatives també estan per sota de la mitjana del salari màxim dels països estudiats.

La progressió dels salaris dels docents espanyols -des l’inici de la seva carrera professional al final de la mateixa- no arriba al 30%, amb l’agreujant que per aconseguir-ho es necessiten molts anys de servei.

La reducció dels salaris dels docents espanyols en els últims anys ha suposat una disminució progressiva del seu poder adquisitiu, arribant a perdre un 30% del mateix. Des de la UGT de Catalunya exigim la recuperació d’aquest poder adquisitiu perdut i que es tornin al professorat els drets sociolaborals que els han manllevat.

Comments are closed.