El retard en el pagament dels sectors de serveis socials posa en qüestió el model de cohesió social

La UGT i CCOO de Cataluya denuncien la manca d’informació i transparència del Govern de la Generalitat sobre el retard en el pagament del sector de serveis socials i exigeixen que les retallades no serveixin com a pretext per rebaixar la qualitat o fer reestructuracions encobertes.

Aquet mes de juliol el govern de la Generalitat no podrà fer front a cap pagament al sector de Serveis Socials, la qual cosa significarà que moltes empreses no podran fer efectiu el pagament de les nòmines i serveis als proveïdors. CCOO i la UGT  lamenten que ens haguem hagut d’assabentar d’aquesta greu situació per les informacions que ens han donat des de les empreses i les organitzacions patronals.

Si bé el sector ja es trobava en una situació delicada per la recorrent davallada de recursos dirigits al desenvolupament de politiques socials, aquesta nova situació d’impagament aboca al sector al col·lapse absolut, amb unes conseqüències gravíssimes com a país ja que proposa desentendre drets bàsics de les persones i col·lectius que ja estan patint situacions d’extrema vulnerabilita,t i afectarà irremeiablement a la cohesió social de Catalunya. Persones amb discapacitat, gent gran, infants i joves amb especials dificultats, persones immigrades seran les principals víctimes d’un Govern que ha posat abans el pagament del deute financer al manteniment de l’Estat del Benestar

D’altra banda, aquest fet no pot ser usat de cap de les maneres com a pretext per a rebaixar o modificar les condicions laborals dels treballadors i treballadores del sector, ja de per sí molt precàries, i no pot rebaixar la qualitat del servei. Els treballadors i treballadores dels serveis socials fan una tasca imprescindible i són un pilar fonamental per el manteniment de l’Estat del Benestar.

Davant d’aquesta situació la UGT i CCOO exigim:

–  Al govern de la Generalitat, màxima transparència i informació clara i constant de la situació per evitar situacions de conflicte i tensió que no ajudaran a solucionar la situació.

– Al Govern de la Generalitat, que en cas de no poder fer efectiu l’ingrés obri una línia de liquiditat a l’Institut Català de Finances (ICF) per a poder fer efectiu el pagament de les nòmines

– A les empreses afectades, que informin detalladament als representants dels treballadors i treballadores de la situació específica de l’empresa i de les possibles dificultats per pagar les nòmines.

Comments are closed.