El SAP-UGT exigeix a interior que respecti les decisions del consell de policia sobre el codi d’ètic

mossos1.jpg

Rebutgem la implantació del Codi d’Ètica perquè no té en compte l’opinió de les organitzacions sindicals, l’estructura de comandament i la voluntat del col·lectiu dels Mossos d’Esquadra

Ahir, 26 d’abril, va tenir lloc la tercera sessió del Consell de la Policia, en el qual es va debatre ,  i en aquesta ocasió votar, l’Informe sobre el projecte de decret, pel qual es volia aprovar el Codi d’Ètica de la Policia de Catalunya i concretar el funcionament del Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya.

A l’any 2007, l’actual Departament d’Interior (mitjançant el decret 23/2007 de 16 d’octubre), va crear el Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya com a òrgan de caràcter consultiu en matèria de conducta ètica dels cossos de policia de les institucions pròpies de Catalunya, amb la finalitat de promoure les bones pràctiques i cooperar en la prevenció de les actituds i activitats contràries a l’ètica i al tracte correcte a les persones en l’àmbit policial. Una de les principals funcions del Comitè d’Ètica, per no dir la primordial, era la d’elaborar una proposta de Codi d’Ètica de la Policia de Catalunya, així com, si s’escaiés, les corresponents modificacions o actualitzacions, i fer-ne el seguiment de la seva aplicació.

Totes les organitzacions sindicals ens hem oposat manifestament a la instauració d’un codi d’ètica, ja que, si més no, des del SAP-UGT, sindicat majoritari al cos dels Mossos d’Esquadra, hem entès que, a banda d’estar ja regulats per un Codi Europeu, una norma d’aquestes característiques posava en dubte encara més l’honorabilitat del Cos de Mossos d’Esquadra, a més de ser una eina per posar en dubte, encara més, les pràctiques policials. En aquest sentit, volem recordar que en el punt “d” de l’article 2.1 del decret 23/2007, el Comitè d’Ètica, en el cas que ho considerés oportú podia instar a l’òrgan competent la incoació d’un expedient disciplinari, traslladant aquest expedient al jutjat d’instrucció de guàrdia corresponent.

Per al SAP-UGT de Catalunya, la d’ahir va ser una sessió històrica dins del Consell de la Policia, ja que es va procedir a la votació del Codi d’Ètica per a la policia de Catalunya. I entre d’altres coses, la sessió va ser històrica perquè la votació es va realitzar secretament, gràcies a les demandes de les organitzacions sindicals, entre les quals també hi havia SAP-UGT. El resultat obtingut va ser de 23 vots en contra, 4 vots a favor, 2 abstencions i 1 vot en blanc.

El SAP-UGT es manifesta radicalment contrari a la imposició d’un Codi D’Ètica absolutament restrictiu amb els drets fonamentals dels membres del Cos dels Mossos d’Esquadra, que limita el nostre dret a la lliure expressió i incompleix el principi constitucional d’igualtat devant la llei, fent dels mossos uns “ciutadans de segona” que no poden gaudir dels mateixos drets que els integrants de la societat a la que serveixen.

El nostre sindicat actuarà en conseqüència davant aquest atac tan poc ètic del Departament d’Interior a les normes del joc democràtic, que ara amenaça d’implantar-lo sense consens mitjançant un Acord de Govern.

Comments are closed.