El sector de grans magatzems es prepara per a una de les negociacions més importants de la seva història

grans-magatzemsTot just dos mesos ens separen de l’ inici de les negociacions de les condicions laborals dels treballadors i treballadores de grans magatzems.

Un cop s’ha produït la preceptiva denúncia del conveni col·lectiu actual, que expira el pròxim 31 de desembre, al llarg del mes de gener quedarà constituïda formalment la taula negociadora que tindrà la responsabilitat d’abordar la qual, sense cap mena de dubtes, serà una de les negociacions més importants que ha viscut aquest sector des de la seva constitució englobada en un patronal, ANGED.

Els treballadors i treballadores d’aquest sector han quedat com les plantilles que més rebaixes de les condicions laborals han suportat dins el sector del comerç de la mà del conveni col·lectiu actual, sota pretext de la crisi econòmica i financera que ha afectat amb especial cruesa al nostre país en els últims anys, tot i que les empreses que apliquen aquest conveni són les que millor han suportat en els seus comptes els impactes de la desacceleració del consum.

La pèrdua de poder adquisitiu a uns nivells comparables als existents a la dècada dels noranta, era un dels primers efectes que produïa el conveni (nivells de vida actua’ls amb el poder adquisitiu de 1996), però no quedaven aquí els efectes, tal com recullen les dades de l’últim informe anual de la patronal ANGED, es constata el següent:

–  S’ha passat de prop de 300.000 llocs de treball directes a la signatura de l’anterior conveni als 228.123 actuals.

–  S’ha incrementat el nombre de nous establiments fins a augmentar en 228 només en l’últim any.

–  Un creixement continuat dels últims 25 mesos per sobre del 2%, avançant les vendes constants en el 2015 fins al 3,6

Això és només un exemple que la crisi del sector va ser sostinguda en major mesura pels treballadors i treballadores, que van veure la degradació de les seves condicions laborals a ritme vertiginós i que els situa en l’actualitat en cotes de precarització sense precedents.

Per tot l’anterior, la nostra responsabilitat en la negociació del proper conveni és encara més gran si cap, posant sobre la taula la imperiosa necessitat de restituir el espoliat pels signants: reducció de la jornada anual, major protecció dels períodes d’ IT, la NO consideració dels diumenges com a dia laboral ordinari, etc, una feina que s’està concretant en la confecció d’una plataforma de negociació amb prop dels nou-cents delegats i delegades que la UGT té en les diferents empreses del sector i que són coneixedors i patidors de l’actual conveni i que, un cop perfilada, us detallarem puntualment.

Comments are closed.