El sector de la cultura de la UGT de Catalunya espera que l’Ajuntament de Barcelona obligui a aplicar el conveni col·lectiu del lleure a les empreses gestores dels equipaments culturals

plataforma-culturaEl consistori ha aprovat les noves mesures de contractació pública, que inclouen com a condició obligatòria l’aplicació del salari i les condicions laborals del conveni sectorial de referència

El passat 30 d’abril l’Ajuntament de Barcelona va aprovar per decret les mesures de contractació pública sostenible que guiaran la contractació municipal a partir d’ara. El Decret dóna validesa legal als criteris fixats en la “Guia de contractació pública social”, elaborada per l’Ajuntament amb la participació dels agents econòmics i socials –entre ells, la UGT de Catalunya- per poder exigir, a través dels plecs de clàusules dels concursos públics, el compliment d’uns criteris de responsabilitat mínims per a les empreses licitadores en matèria laboral, social, ambiental i d’innovació que van més enllà de l’oferta econòmica.

Dins dels drets laborals, una de les condicions d’execució obligatòria que el decret estableix és que l’empresa contractista mantingui els salaris i les condicions laborals del conveni sectorial de referència. Per al nostre sindicat es tracta d’un tema cabdal: des de fa molt de temps reivindiquem que les administracions públiques siguin un exemple de respecte dels convenis col·lectius i que el preu no pot ser l’únic factor per adjudicar un contracte públic, ja que els concursos a la baixa repercuteixen directament en la precarització de les condicions laborals i salarials. La rebaixa de drets laborals és especialment sagnant en el cas de l’externalització a través d’empreses multiserveis, que no respecten els convenis sectorials per augmentar els seus beneficis.

En aquest sentit, des del Sector de la Cultura de la UGT de Catalunya ens felicitem per l’aprovació d’aquests nous criteris de contractació pública amb major respecte pels drets laborals dels treballadors i les treballadores. Esperem que en els nous plecs de clàusules dels concursos per a la gestió dels centres culturals de la ciutat de Barcelona s’inclogui com a conveni col·lectiu de referència el Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya, per acabar amb l’elevada precarietat que pateixen els i les professionals d’aquests equipaments, a qui moltes de les empreses gestores apliquen els seus propis convenis, normalment amb pitjors salaris i condicions laborals.

Des del Sector de la Cultura de la UGT de Catalunya continuarem lluitant per la justa millora de les condicions dels treballadors i les treballadores que es dediquen a la difusió, mediació, serveis d’educació i atenció al públic en centres culturals i patrimonials de Barcelona (museus, equipaments culturals, centres cívics, etc.), i per traslladar aquesta dignificació al sector cultural de la resta de Catalunya.

Aquest sector, només a la ciutat de Barcelona, ocupa aproximadament un miler de persones.

 

Comments are closed.