El sector de l’Administració General de l’Estat (AGE) – FeSP de la UGT de Catalunya denuncia la descoordinació viscuda als diferents centres de l’AGE a Catalunya

El sector de l’Administració General de l’Estat (AGE) – FeSP de la UGT de Catalunya denuncia la descoordinació viscuda als diferents centres de l’AGE a Catalunya, amb una diversitat de criteri en l’aplicació del Reial Decert de declaració de l’estat d’alarma.

El sector considera que els representants de l’Estat a Catalunya no estan vetllant suficientment per la salut dels seus treballadors i treballadores anteposant donar prioritat a un servei no imprescindible per davant de les mesures de protecció dictades pel Govern el passat diumenge 15 de març.
El sector demana minimitzar al màxim la presència efectiva del personal per evitar contagis entre gurps de treballadors i entre treballadors i ciutadans i de dotar suficientment d’equips de protecció individual (EPIs) els treballadors i les treballadores de l’AGE que hagin de prestar serveis imprescindibles per a la ciutadania. Cal recorda que ja s’han pres mesures per evitar els moviments de persones, tals com ampliar els terminis de tràmits administratius en general.
Des de l’AGE-UGT FeSP de Catalunya veiem amb preocupació com alguns responsbles d’unitats administratives actuen de forma no coordinada i, de vegades, arbitrària, sense establir directrius clares envers els seus treballadors i treballadores.
És per això que demanem a la Delegació de Govern a Catalunya que prengui les mesures oportunes per tal d’acabar amb aquesta situación excepcional i de desprotecció dels treballadors i treballadores al seu càrrec.

Comments are closed.