El Síndic de Greuges dóna la raó a la queixa de la UGT de Catalunya i demana al SOC que arxivi les sancions contra aturats

SOCEl Síndic de Greuges ha donat la raó a la UGT de Catalunya en la queixa presentada el passat 19 de novembre contra el Servei d’Ocupació de Catalunya pels expedients sancionadors oberts a milers d’aturats per infraccions comeses fa un any i mig quan cobraven la prestació per desocupació. L’Administració acusa aquestes persones de no haver renovat la demanda d’atur i les sanciona amb un mes de pèrdua de la prestació concedida al seu dia i ja consumida. El SOC ha sancionat treballadors que no van segellar la renovació d’atur en una ocasió.

En la resolució de 17 de novembre, el Síndic de Greuges recull que “s’inicien els expedients sancionadors al cap d’un any i mig d’haver-se comès les presumptes infraccions i quan les conductes objecte d’infracció i sanció ja no estan tipificades”, de manera que “es malbaraten recursos públics i es perjudiquen les persones afectades, atès que se’ls vulneren els drets, a banda de generar, al nostre entendre, més inseguretat jurídica”.

En conseqüència, el Síndic de Greuges demana que “es deixin sense efecte i s’arxivin tots els procediments sancionadors iniciats pel SOC, pel fet de no renovar la demanda d’ocupació entre el 24 de maig i el 3 d’agost de 2013, i que s’anul·lin, si escau, totes les resolucions que s’hagin pogut dictar a aquest respecte”.

En aquest enllaç trobareu la queixa presentada per la UGT de Catalunya.

I en aquest altre, la resolució del Síndic de Greuges

Comments are closed.