El Sindicat de Policia Local de la UGT de Catalunya demana al conseller d’Interior que treballi pel reconeixement professional dels vigilants municipals

El Sindicat de Policia Local de la UGT de Catalunya vol mostrar el seu rebuig i malestar per les afirmacions fetes pel conseller d’Interior, Miquel Buch, en què agraïa la tasca dels vigilants municipals de Catalunya posant èmfasi en el fet que no són policies i que no tenen formació de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Entenem que el conseller d’Interior no ha de tenir coneixement que els vigilants municipals (presents a 121 municipis de Catalunya) són una figura reconeguda per la Llei de forces i cossos de seguretat i, per tant, integrant d’aquest col·lectiu. Tampoc deu saber que encara que no tinguin la mateixa formació que un policia, sí fan una formació obligatòria a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, totalment insuficient per al que se’ls requereix posteriorment als seus municipis.
Ni tampoc deu saber que la figura del vigilant municipal se la van inventar en el seu moment per tenir policies a baix cost. Ara bé, entenem que les persones que l’assessoren sí que tenen coneixement de la realitat de la situació i han de transmetre-li al polític que acabarà fent les declaracions.
Esperem que el conseller se n’adoni que no hi ha diferències substancials de facto entre un policia local i un vigilant municipal: els dos van uniformats de manera similar, els dos porten vehicles logotipats similars i els dos són la “policia” més propera als ciutadans i les ciutadanes, que no distigeixen diferències mínimies i, per tant, que assimilen ambdós cossos.
Són els que acudim quan hi ha problemes, els primers en arribar al lloc dels fets i els que es fan càrrec (amb la formació limitada que reben) de les situacions més conflictives (exposant la seva integritat física moltes vegades). Això sí, els vigilants municipals van sense arma i no tenen els mitjans ni la formació que requereixen, i per regla general fan patrullatge unipersonal. Els vigilants municipals no poden, efectivament, aixecar atestats. Però de forma efectiva hi ha molt poques actuacions que no acabin fent perquè ho requereixi la situació o perquè el cos dels Mossos d’Esquadra elsnho demani a través de la Xarxa Rescat, exactament igual que un policia local.
Demanem al conseller d’Interior que formi part de la solució i que doni el reconeixement i l’impuls necessaris al col·lectiu de vigilants municipals.
Des del Sindicat de Policia Local de la UGT de Catalunya fa temps que defensem que no hi hauria d’haver diferències i que s’hauria de fer com altres autonomies que han modificat les Lleis de Coordinació de Policia Local per convertir els vigilants (que tinguin el grau d’estudis requerits i passin les proves necessàries equiparables a les de l’ISPC) a Policies Locals, deixant les places no convertides a extingir.
Li demanem al conseller Buch que treballi per tal de dotar la Policia de Catalunya d’un marc jurídic i legal adient als temps actuals.

Comments are closed.