El sindicat de Policia Local de la UGT de Catalunya exigeix més reconeixement professional per a les policies locals de Catalunya

El sindicat de Policia Local de la UGT de Catalunya inicia una ronda de contactes amb tots els grups polítics del Parlament de Catalunya amb l’objectiu d’aconseguir tramitar dues proposicions no de llei que esmenin, tal com va fer la Generalitat amb el cos dels Mossos d’Esquadra, les deficiències de modificacions legislatives anteriors que van pujar el nivell professional dels i les agents sense cap repercussió econòmica, fins i tot amb una minva del sou anual.

Actualment, la policia local de Catalunya és de les poques policies locals de l’Estat sense aquest reconeixement professional, continuant en un nivell professional inferior i amb menys requeriments acadèmics per a l’accés, tot i que l’acadèmia de Policia sigui la mateixa que la dels Mossos. El nostre sindicat també sol·licita l’equiparació de recursos amb altres cossos policials per poder donar un millor servei a la ciutadania de Catalunya i poder fer la seva feina amb garantia i eficàcia.

Des del Sindicat de Policia Local de la UGT de Catalunya demanem la implicació de tots els actors polítics i socials recolzin aquesta proposta amb la finalitat de posar la policia local de Catalunya al lloc que li correspon i dotar-la dels recursos necessaris per donar més seguretat als municipis de Catalunya.

Comments are closed.