El sindicats denuncien l’immobilisme de la patronal del lleure educatiu després de 16 mesos de negociació

lleureEl Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya afecta gairebé 30.000 treballadors i treballadores

La UGT i CCOO de Catalunya, com a sindicats que ostentem el 95% de la representació de les persones treballadores del Lleure Educatiu i Sociocultural a Catalunya, volem posar de manifest que:

1. Passats ja 16 mesos de la denúncia del 2on. Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya, la darrera proposta de negociació per part de les organitzacions patronals representades a la taula no fa més que aprofundir en el posicionament inicial de congelació salarial i pèrdua del poder adquisitiu dels
treballadors i les treballadores del sector.

2. Considerem que l’actuació de les organitzacions patronals durant tota la negociació ha estat mancada de la bona fe que, tant legalment com èticament, és necessària per arribar a acords vinculats i satisfactoris per a les parts.

3. Que la voluntat de les patronals durant tot el procés negociador ha estat bloquejar qualsevol tipus de conveni que no fos un que recollís la seva proposta: que les persones treballadores del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya treballessin el mateix o més a canvi de menys drets socials i econòmics.

4. Que la UGT i CCOO de Catalunya estem disposats a reprendre les negociacions partint dels mínims que marca el 2on. Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya.

5. Que la UGT i CCOO de Catalunya no acceptarem donar passos enrere. De la negociació s’ha de sortir amb un acord que beneficiï ambdues parts i no amb un vencedor i un vençut. Per tant, exposada la nostra postura, si en un període no superior a un mes no s’han apropat les posicions a la mesa de negociació, demanarem el sotmetiment voluntari de les parts a un procés de mediació al Tribunal Laboral de Catalunya.

Comments are closed.