El Tribunal Suprem avala la demanda de la UGT Catalunya sobre les compensacions voluntàries per jubilació del Personal d’Administració i Serveis Laboral

Font: Wikmedia, Xavier Caballé

Font: Wikmedia, Xavier Caballé

El Personal d’Administració i Serveis Laboral (PAS-L) de les universitats catalanes ja pot recuperar els diners per jubilació que estableix el 6è Conveni Col·lectiu. La Sala del Social del Tribunal Suprem (TS) ha estimat el recurs de cassació presentat per la Secretaria d’Ensenyament de la FeSP – UGT Catalunya per l’incompliment de set universitats de pagar la millora convencional voluntària per causa de jubilació del PAS-L. La sentència del TC -que és ferma i d’aplicació directa a tot el PAS-L- indica que la disposició addicional sisena de la Llei 5/2012 de 20 de març de mesures fiscals i financeres “no vulnera els drets que l’article 53.2 del 6è Conveni Col·lectiu atorga als treballadors del PAS que es veuen obligats a sol·licitar la jubilació als 65 anys d’edat”.

D’aquesta manera, el TS anul·la una sentència anterior del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que només estimava parcialment la demanda de conflicte col·lectiu presentada per la Secretaria d’Ensenyament de la FeSP – UGT Catalunya, arran de les demandes particulars de dos PAS-L de la Universitat de Lleida (UdL). En concret, el TSJC només considerava l’article 53.5 i ara el TC inclou també el 53.2.

La UdL, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB), la de Girona (UdG), la Rovira i Virgili de Tarragona (URV), la Pompeu Fabra (UPF) i la Politècnica de Catalunya (UPC) van deixar de pagar la millora per jubilació en interpretar que es tractava d’un premi vinculat a l’antiguitat del personal i, per tant, estava afectada per la Llei 5/2012. La UGT va recorrer aquesta mesura des d’un començament al considerar que la millora per prejubilació mai podia ser interpretada com un premi per antiguitat.

Tot aquell personal afectat per aquesta mesura es pot adreçar a la Secció Sindical d’UGT de la seva universitat on l’assessoraran.

Comments are closed.