El TJUE qualifica de discriminatòria la normativa espanyola de les pensions

planta

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va dictaminar el 22 de novembre de 2012, que la normativa espanyola sobre pensions discrimina els treballadors a temps parcial, que en la seva majoria són dones, ja que els exigeix un període de cotització proporcionalment més alt que al de la resta de contribuents.

La sentència respon a la denúncia d’una treballadora del servei de neteja d’una comunitat de propietaris, que va treballar durant 18 anys a jornada parcial de 4 hores a la setmana (és a dir, el 10% de la jornada legal a Espanya). A l’edat de 66 anys, va presentar una sol·licitud davant de l’Institut Nacional de la Seguretat Social per obtenir una prestació de jubilació, que li va ser denegada perquè no reunia el període mínim de cotització, de 15 anys.

El cas va acabar en el jutjat social de Barcelona, que va presentar una qüestió prejudicial al Tribunal de Luxemburg demanant si la norma espanyola vulnerava la directiva europea sobre igualtat de tracte entre homes i dones en matèria de seguretat social.

El jutjat remitent destacava que la legislació espanyola computa exclusivament les hores treballades i no el període de cotització, és a dir, els dies treballats. En el cas de la denunciant, això implica que les cotitzacions pagades durant 18 anys al 10% de la jornada equivalen a un període de menys de 3 anys, per la qual cosa hauria de treballar 100 anys per acreditar els 15 anys que li permetin accedir a una pensió de 112,9 euros al mes.

En la seva sentència d’aquest dijous, el Tribunal de Justícia diu que la llei espanyola vulnera la directiva sobre igualtat de tracte entre homes i dones en matèria de seguretat social.

El motiu és que “exigeix als treballadors a temps parcial —a Espanya com a mínim el 80% són dones, en comparació amb els treballadors a temps complet—, un període de cotització proporcionalment més alt per accedir a una pensió de jubilació contributiva amb una quantia que ja ha estat reduïda proporcionalment a la parcialitat de la seva jornada”.

El Tribunal assenyala que “a causa del mètode que s’utilitza per calcular el període de cotització exigit per accedir a una pensió de jubilació, a la pràctica, l’esmentada normativa priva aquests treballadors de tota possibilitat d’obtenir tal pensió.”

Comments are closed.