El treball autònom s’estanca al mes de juliol

botigaLes dades registrades durant el mes de juliol a la Seguretat Social mostren un clar estancament en la creació d’empreses i autònoms a Catalunya. El juliol ha tancat amb 520.262 treballadors autònoms al RETA, només 208 més que al mes anterior. A l’Estat espanyol el nombre de treballadors per compte propi s’ha incrementat en 4.368 i el nombre total de cotitzants se situa en 3.046.644.

Per territoris, destaca la forta destrucció de llocs de treball autònoms a Barcelona, que durant el mes de juliol va perdre 635 negocis. Aquesta xifra representa un important canvi de tendència, ja que en els darrers anys Barcelona mai havia reduït el nombre d’autònoms durant els mesos d’estiu. Això fa pensar que en els propers mesos es pot tornar a experimentar un retrocés similar al dels pitjors moments de la crisi, quan desapareixien pràcticament 100 emprenedors al dia al nostre país. Per contra, a Girona durant el juliol s’ha incrementat el nombre d’autònoms en +466 (60.067), Tarragona +304 (53.477) i Lleida +74 (39.801).

Les causes
Des de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC – UGT de Catalunya) portem mesos denunciant la manca de valentia política del Govern de l’Estat i de la Generalitat per resoldre els problemes estructurals que continuen llastrant l’emprenedoria i la creació d’empreses al nostre país.

Finançament, morositat, assistència tècnica i suport als emprenedors, així com les traves burocràtiques, continuen essent matèries que suspenen ambdós governs. Després d’anys d’espera, ni el Govern català ni el central han posat en marxa les molt anunciades lleis d’emprenedors i aquesta manca d’iniciativa política està provocant que no se solucionin els problemes amb què es troben els nostres autònoms.

Les mesures
La CTAC – UGT de Catalunya demana que es posin en marxa amb caràcter d’urgència les anunciades lleis, així com plans específics de foment i assistència tècnica per a autònoms i emprenedors.

Tanmateix des de la nostra organització sol·licitem que es mostri una especial atenció al manteniment de les activitats ja existents i que s’abordi urgentment una reforma fiscal que baixi la pressió sobre el col·lectiu d’autònoms, com a mínim al nivell de les grans empreses.

A més, CTAC – UGT de Catalunya sol·licita la immediata creació d’una línia pública de 10.000 milions d’euros específica per al finançament d’emprenedors i autònoms, tant per a inversions inicials com circulant.

Promeses incomplertes
La nostra organització demana que es posin en marxa de manera immediata mesures ja anunciades:

  • IVA de caixa per a autònoms, per no haver d’avançar l’IVA de les factures no cobrades.
  • Universalitat de la tarifa plana, ara limitada als 30 anys.
  • Cotització al RETA a temps parcial, que havia d’haver entrat en vigor al gener del 2013.
  • Pla de pagament a proveïdors, ja que les administracions públiques continuen sent el principal morós del nostre país, provocant el tancament de milers de pimes i petits negocis.

Comments are closed.